Календар

Предстоящи реформи за завършване

Предстоящи реформи за завършване Завършени реформи Реформи без срок за завършване

15 реформи

2017

2017-12-01

Отпадане на визите за Канада

Отпадане на визите за Канада

0%
100%
0%

Първо облекчението ще важи за представители на бизнеса и за българи, които вече са били в страната или имат виза за САЩ

2017-12-31

Продажба на банка Пиреос

Продажба на банка Пиреос

0%
0%
100%

2017-12-31

Продажба на Виваком

В процес на продажба

Продажба на Виваком

0%
100%
0%

Продажба на Виваком на стратегически инвеститор.

2018

2018-07-01

ГКПП Рудозем-Ксанти

ГКПП Рудозем-Ксанти

0%
100%
0%

2019

2019-05-31

Газова връзка България – Сърбия

1.8 млрд. куб. м годишно, макс. 5млрд.

Газова връзка България – Сърбия

0%
100%
0%

Междусистемната връзка София – Димитровград (Сърбия) – Ниш (Сърбия), свързва националните газопреносни мрежи на България и Сърбия.

2019-12-31

Електронно гласуване

Електронно гласуване

0%
100%
0%

Нуждата от електронно гласуване никога не е била по-необходима, отколкото сега. Почти 2 милиона българи са напуснали България, но въпреки това правото им да си упражняват гласа е много ограничено и несправедливо разпределено.

2019-12-31

Газова връзка България – Гърция

Очаква се строителството да започне през 2016 и да завърши през 2019

Газова връзка България – Гърция

0%
100%
0%

Газопроводът ще бъде с дължина около 170 километра и ще свързва Стара Загора и Комотини. По него ще се пренася 3 млрд. куб. м газ годишно, като има възможност капацитетът му да бъде увеличен до 5 млрд. куб. м.

2019-12-31

Трети метро диаметър на Софийското метро

Трети метро диаметър на Софийското метро

0%
75%
25%

Третият диаметър според досегашната Генерална схема трябва да свързва югозападната със североизточната част на града. От тази линия са изградени части от трасето край гара Подуяне.

2020

2020-12-31

Скоростно жп трасе София - Пловдив

Скоростно жп трасе София - Пловдив

0%
33%
67%

2020-12-31

Скоростно жп трасе Пловдив - Бургас

Скоростно жп трасе Пловдив - Бургас

50%
50%
0%

2021

2021-12-31

Електропровод 400 kV Марица-изток - Бургас

Електропровод 400 kV Марица-изток - Бургас

0%
100%
0%

Електропровод 400 kV от подстанция "Марица-изток" до подстанция Бургас с дължина 133 километра и преносна способност от 1500 MW.

2022

2022-12-31

А2 Автомагистрала Хемус

А2 Автомагистрала Хемус

39%
0%
61%

Автомагистрала "Хемус" е автомагистрала в Северна България, предвидена да свързва София с Варна и дублира първокласните пътища Е70 от Варна до Шумен, Е772 от Шумен до Ябланица и Е83 от Ябланица до София.

2022-12-31

А3 Автомагистрала Струма

А3 Автомагистрала Струма

58%
42%
0%

Автомагистрала „Струма“ е автомагистрала в България, която свързва магистрала Люлин чрез пътен възел Даскалово при Перник с ГКПП Кулата и по този начин при завършването ѝ се осигурява автомагистрална връзка от столицата до границата с Гърция.

2022-12-31

Електропровод 400 kV Добруджа - Бургас

Електропровод 400 kV Добруджа - Бургас

0%
100%
0%

EK дава 60 млн. лв. за нов електропровод от Варна до Бургас

2024

2024-12-31

Разширяването на газохранилището в "Чирен"

Разширяването на газохранилището в "Чирен"

0%
100%
0%

Газохранилището в Чирен е подземно (около 1 800 метра средна дълбочина на газовия резевоар) и е изградено през 1964 г. на базата на изтощено находище с общ обем близо 3 милиарда куб. м природен газ.