За сайта

Сайтът е направен от и по идея на Симеон Ставрев.

Хоства се на Debian сървър с инсталирани Apache, PHPMySQL.

Изполва Twitter Boostrap като базова HTML/CSS рамка, jQuery за JavaScript библиотека, GIT за version control система.

Измислен е върху един лист А4 с просто скициране на основните му модули:

Пуснат е през септември 2013.