Идеология

Рефо́рма (на латински: reformo) — преобразование, промяна на определени обществени отношения и процеси към по-добра форма или благоприятна състояние.

Реформата се отличава от революцията. Последната е основна или радикална промяна, докато реформата обикновено е свързана с отстраняване на грешки, неправди и злоупотреби, но без промяна на основите на системата. Реформата се стреми да подобри определена система на обществени отношения, революцията - да я премахне изцяло и да я замени с нова различна система. 

Сайтът не е нито десен, нито ляв, нито центристки, нито националистки. Сайтът е български.

Целта му е да е допринесе във формулирането на реформите, нужни на България, за да бъде една нормална страна.

Целта му е да посочи начините за постигане на:

  1. Обединение
  2. Напредък
  3. Справедливост