Графики

Развитие

Статистика на общото изпълнение на реформите

  Изпълнено 55% 70 реформи
  В изпълнение 17% 22 реформи
  Без напредък 28% 36 реформи
2016 (55%)
2015 (40%)
2014 (31%)
2013 (28%)
2012 (23%)
2011 (20%)
2010 (16%)
2008 (15%)
2007 (13%)
2006 (12%)

Реформи по години

Статистика на реформи по години


Реформи по сектори

Статистика на реформи по сектори


50%
0%
50%
Правосъдие (6 реформи)
100%
0%
0%
50%
33%
17%
Здравеопазване (6 реформи)
44%
39%
17%
Енергетика (17 реформи)
50%
0%
50%
Финанси (8 реформи)
60%
14%
26%
Транспорт (28 реформи)
17%
0%
83%
43%
29%
28%
Външни работи (8 реформи)
67%
11%
22%
Икономика (18 реформи)
71%
14%
15%
40%
0%
60%
Оставки (3 реформи)
0%
67%
33%
Избори (3 реформи)
100%
0%
0%
Околна среда (3 реформи)
75%
0%
25%
100%
0%
0%
40%
0%
60%
Отбрана (5 реформи)
Спорт (0 реформи)
Култура (0 реформи)

Напредък по сектори

Статистика на напредъка в изпълнението на реформите по сектори