Реформи в България

В този сайт можете да видите, предложите, гласувате или коментирате политически, икономически и социални реформи в България.

Включете се сега

Избрани реформи

Присъединяване на България към НАТО

Присъединяване на България към НАТО

100%
0%
0%
10.00 0 05.09.13 Вижте повече

Република България е член на НАТО от 29 март 2004 г. Това членство е резултат от 14-годишна дейност.

Присъединяване на България към ЕС

Присъединяване на България към ЕС

100%
0%
0%
0.00 0 05.09.13 Вижте повече

През 2007 България се присъединява към Европейския съюз.

Присъединяване на България към Шенгенското пространство

Присъединяване на България към Шенгенското пространство

0%
100%
0%
0.00 0 05.09.13 Вижте повече

Шенгенското споразумение е договор между държави от Европа за премахване на граничния контрол на вътрешните граници и за единна визова система.

Влизане в ERM2

Влизане в ERM2

0%
0%
100%
0.00 0 13.01.15 Вижте повече

ERM II е система, предназначена да избегне прекомерните колебания в обменния курс между участващите валути и еврото, които могат да нарушат икономическата стабилност на единния пазар.

Присъединяване към Европейския банков съюз

Присъединяване към Европейския банков съюз

0%
0%
100%
0.00 0 13.01.15 Вижте повече

Банковият съюз е съществено допълнение към Икономическия и паричен съюз (ИПС) и вътрешния пазар, което съгласува отговорността за надзора, преструктурирането и финансирането на равнище ЕС и принуждава банките в еврозоната да се придържат към едни и същи правила.

Въвеждане на еврото

Въвеждане на еврото

0%
0%
100%
8.01 3 01.08.13 Вижте повече

Един от основните ангажименти на България, произтичащи от договора за членство в ЕС, е влизането на страната в еврозоната.

Европейски енергиен съюз

Европейски енергиен съюз

0%
0%
100%
0.00 0 06.05.14 Вижте повече

Полша предлага да се създаде европейски енергиен съюз.

Агенция за охрана на границите на ЕС

Агенция за охрана на границите на ЕС

0%
100%
0%
0.00 0 07.04.14 Вижте повече

Обща европейска прокуратура

Обща европейска прокуратура

0%
0%
100%
0.00 0 03.11.15 Вижте повече


63 незавършени реформи


Правосъдие (3 реформи)

Премахване на парламентарната квота във ВСС

Премахване на парламентарната квота във ВСС

0%
0%
100%
9.00 1 16.03.16 Вижте повече

Създаване на независим антикорупционен орган

Създаване на независим антикорупционен орган

0%
0%
100%
0.00 0 20.01.15 Вижте повече

Правосъдният министър Христо Иванов и вицепремиерът Меглена Кунева се обединиха около идеята за създаване на независим антикорупционен орган, подобен на този в Румъния.

Децентрализация на прокуратурата

Децентрализация на прокуратурата

0%
100%
0%
0.00 0 16.01.15 Вижте повече

Държавното обвинение предлага да отпадне изцяло нормата в закона, според която: "Прокуратурата е единна и централизирана. Всички прокурори и следователи са подчинени на главния прокурор."


Здравеопазване (2 реформи)

Намаляване броя на болниците

Намаляване броя на болниците

0%
0%
100%
0.00 0 01.08.13 Вижте повече

В момента в България работят 329 болнични лечебни заведения, от които 105 са частни.

Въвеждане на основен и допълнителен пакет

Въвеждане на основен и допълнителен пакет

0%
100%
0%
0.00 0 06.09.13 Вижте повече

Истинската битка, която се очаква да се разрази, е за разделянето на здравните услуги на три пакета – за спешна помощ, основен и допълнителен.


Енергетика (11 реформи)

Електропровод 400 kV Марица-изток - Бургас

Електропровод 400 kV Марица-изток - Бургас

0%
100%
0%
0.00 0 08.09.13 Вижте повече

Електропровод 400 kV от подстанция "Марица-изток" до подстанция Бургас с дължина 133 километра и преносна способност от 1500 MW.

Газова връзка България – Румъния

1.5 млрд. куб. м годишно към Румъния, 0.5 млрд. куб. м годишно към БГ

Газова връзка България – Румъния

0%
100%
0%
7.00 0 09.09.13 Вижте повече

Междусистемната връзка Русе-Гюргево ще свърже румънската и българската газопреносни системи.

Газова връзка България – Гърция

Очаква се строителството да започне през 2016 и да завърши през 2019

Газова връзка България – Гърция

0%
100%
0%
9.00 0 09.09.13 Вижте повече

Газопроводът ще бъде с дължина около 170 километра и ще свързва Стара Загора и Комотини. По него ще се пренася 3 млрд. куб. м газ годишно, като има възможност капацитетът му да бъде увеличен до 5 млрд. куб. м.

Газова връзка България – Турция

Газова връзка България – Турция

0%
0%
100%
7.00 0 09.09.13 Вижте повече

Очаква се чрез междусистемната газова връзка да се осигурят доставки не само от Азербайджан, но и от търговци на газ през терминалите за втечен газ в Турция.

Газова връзка България – Сърбия

1.8 млрд. куб. м годишно, макс. 5млрд.

Газова връзка България – Сърбия

0%
0%
100%
7.00 0 09.09.13 Вижте повече

Междусистемната връзка София – Димитровград (Сърбия) – Ниш (Сърбия), свързва националните газопреносни мрежи на България и Сърбия.

Електропровод 400 kV Добруджа - Бургас

Електропровод 400 kV Добруджа - Бургас

0%
100%
0%
10.00 1 10.09.13 Вижте повече

EK дава 60 млн. лв. за нов електропровод от Варна до Бургас

Добив на петрол и газ в Черно море

Добив на петрол и газ в Черно море

0%
100%
0%
1.00 0 11.09.13 Вижте повече

Френската “Тотал”, в партньорство с австрийската ОМV и испанската „Репсол“ са спечелили конкурса за търсене на нефт и газ в Черно море.

Електропровод 400 kV Пловдив - Марица-изток 3

Електропровод 400 kV Пловдив - Марица-изток 3

0%
100%
0%
0.00 0 18.06.15 Вижте повече

Разширяването на газохранилището в "Чирен"

Разширяването на газохранилището в "Чирен"

0%
100%
0%
0.00 0 10.02.15 Вижте повече

Газохранилището в Чирен е подземно (около 1 800 метра средна дълбочина на газовия резевоар) и е изградено през 1964 г. на базата на изтощено находище с общ обем близо 3 милиарда куб. м природен газ.

Втора рафинерия

...

Втора рафинерия

0%
0%
100%
0.00 0 01.09.15 Вижте повече

Алтернатива на рафинерията на Лукойл, която да разбие монопола при горивата

Електропровод 400 kV Марица-изток - Неа Санта

Електропровод 400 kV Марица-изток - Неа Санта

0%
0%
100%
0.00 0 18.07.16 Вижте повече

Електропровод 400 kV "Марица-изток" - "Неа Санта" става приоритетен за реализирането на електроенергиен коридор "Север – Юг"


Финанси (6 реформи)

Продажба на банка Пиреос

Продажба на банка Пиреос

0%
0%
100%
8.00 1 01.08.13 Вижте повече

Влизане в ERM2

Влизане в ERM2

0%
0%
100%
0.00 0 13.01.15 Вижте повече

ERM II е система, предназначена да избегне прекомерните колебания в обменния курс между участващите валути и еврото, които могат да нарушат икономическата стабилност на единния пазар.

Присъединяване към Европейския банков съюз

Присъединяване към Европейския банков съюз

0%
0%
100%
0.00 0 13.01.15 Вижте повече

Банковият съюз е съществено допълнение към Икономическия и паричен съюз (ИПС) и вътрешния пазар, което съгласува отговорността за надзора, преструктурирането и финансирането на равнище ЕС и принуждава банките в еврозоната да се придържат към едни и същи правила.

Въвеждане на еврото

Въвеждане на еврото

0%
0%
100%
8.01 3 01.08.13 Вижте повече

Един от основните ангажименти на България, произтичащи от договора за членство в ЕС, е влизането на страната в еврозоната.

Продажба на ОББ

Продажба на ОББ

0%
0%
100%
1.00 0 11.09.13 Вижте повече

Продажба на Пощенска банка

Продажба на Пощенска банка

0%
0%
100%
0.00 0 16.09.13 Вижте повече

Продажба на Пощенска банка


Транспорт (16 реформи)

А2 Автомагистрала Хемус

А2 Автомагистрала Хемус

39%
0%
61%
10.00 0 07.08.13 Вижте повече

Автомагистрала "Хемус" е автомагистрала в Северна България, предвидена да свързва София с Варна и дублира първокласните пътища Е70 от Варна до Шумен, Е772 от Шумен до Ябланица и Е83 от Ябланица до София.

А3 Автомагистрала Струма

А3 Автомагистрала Струма

58%
42%
0%
10.00 0 09.08.13 Вижте повече

Автомагистрала „Струма“ е автомагистрала в България, която свързва магистрала Люлин чрез пътен възел Даскалово при Перник с ГКПП Кулата и по този начин при завършването ѝ се осигурява автомагистрална връзка от столицата до границата с Гърция.

А5 Автомагистрала Черно море

А5 Автомагистрала Черно море

10%
0%
90%
10.00 0 18.08.13 Вижте повече

Автомагистрала "Черно море" е автомагистрала в България, която трябва да свързва градовете Варна и Бургас, като се движи панорамно покрай Черно море.

Западна дъга на Софийски околовръстен път

Западна дъга на Софийски околовръстен път

50%
50%
0%
10.00 0 18.08.13 Вижте повече

„Западната дъга на Софийския околовръстен път“ е продължение на автомагистрала „Люлин” и е част от коридор IV на Трансевропейската транспортна мрежа, свързващ Видин с Кулата. Проектът се финанансира Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

Скоростен път Видин – Ботевград

Скоростен път Видин – Ботевград

12%
0%
88%
10.00 0 19.08.13 Вижте повече

Отсечката Видин - Ботевград е с дължина 185 км. Участъците от Видин до Монтана и от Враца до Ботевград се финансират по Оперативна програма „Транспорт 2007-2013“, но строителството още не е започнало.

Скоростен път Русе – Маказа

Скоростен път Русе – Маказа

10%
0%
90%
10.00 0 19.08.13 Вижте повече

Скоростният път от Русе до Маказа е с дължина 261 км и пресича България от север на юг, свързвайки Дунав мост на румънската граница с прохода Маказа на гръцката граница.

Скоростен път Русе – Шумен

Скоростен път Русе – Шумен

0%
0%
100%
10.00 0 19.08.13 Вижте повече

Скоростният път от Русе до Шумен е дълъг 105 км и ще се финансира по бъдещи програми на Европейския съюз.

Тунел под Шипка

Тунел под Шипка

0%
0%
100%
0.00 0 02.09.13 Вижте повече

Предвижда се тунелът „Шипка" с дължина от 3,2 км да се изгради като част от трасето (на РП I-5) Русе – Бяла – В. Търново – Габрово – Казанлък – Стара Загора – Димитровград – Хасково – Кърджали – ГКПП Маказа (обща дължина от 261 км).

Трети метро диаметър на Софийското метро

Трети метро диаметър на Софийското метро

0%
75%
25%
0.00 0 09.09.13 Вижте повече

Третият диаметър според досегашната Генерална схема трябва да свързва югозападната със североизточната част на града. От тази линия са изградени части от трасето край гара Подуяне.

Скоростно жп трасе София - Пловдив

Скоростно жп трасе София - Пловдив

0%
33%
67%
0.00 0 15.05.16 Вижте повече

Скоростно жп трасе Пловдив - Бургас

Скоростно жп трасе Пловдив - Бургас

0%
50%
50%
0.00 0 15.05.16 Вижте повече

Скоростно жп трасе Пловдив – турска/гръцка граница

Скоростно жп трасе Пловдив – турска/гръцка граница

0%
100%
0%
0.00 0 15.05.16 Вижте повече

ГКПП Рудозем-Ксанти

ГКПП Рудозем-Ксанти

0%
100%
0%
0.00 0 31.05.16 Вижте повече

Интермодален терминал - Пловдив

Интермодален терминал - Пловдив

0%
100%
0%
0.00 0 02.06.16 Вижте повече

Интермодален терминал - Варна

Интермодален терминал - Варна

0%
100%
0%
0.00 0 02.06.16 Вижте повече

Интермодален терминал - Русе

Интермодален терминал - Русе

0%
0%
100%
0.00 0 02.06.16 Вижте повече


Вътрешни работи (5 реформи)

Глоби и паспорти АД

Глоби и паспорти АД

0%
0%
100%
0.00 0 16.02.15 Вижте повече

Вътрешното министерство се опитва да даде старт на административна реформа, отделяйки неполицейските си дейности в държавно предприятие

Отделяне на телефон 112 от МВР

Отделяне на телефон 112 от МВР

0%
0%
100%
0.00 0 16.02.15 Вижте повече

Отделяне на пожарната от МВР

Отделяне на пожарната от МВР

0%
0%
100%
0.00 0 16.02.15 Вижте повече

Отделяне на Гражданска защита от МВР

Отделяне на Гражданска защита от МВР

0%
0%
100%
0.00 0 16.02.15 Вижте повече

Отделяне на несвойствените функции на МВР

Отделяне на несвойствените функции на МВР

0%
0%
100%
0.00 0 16.02.15 Вижте повече


Външни работи (4 реформи)

Присъединяване на България към Шенгенското пространство

Присъединяване на България към Шенгенското пространство

0%
100%
0%
0.00 0 05.09.13 Вижте повече

Шенгенското споразумение е договор между държави от Европа за премахване на граничния контрол на вътрешните граници и за единна визова система.

Агенция за охрана на границите на ЕС

Агенция за охрана на границите на ЕС

0%
100%
0%
0.00 0 07.04.14 Вижте повече

Европейски енергиен съюз

Европейски енергиен съюз

0%
0%
100%
0.00 0 06.05.14 Вижте повече

Полша предлага да се създаде европейски енергиен съюз.

Обща европейска прокуратура

Обща европейска прокуратура

0%
0%
100%
0.00 0 03.11.15 Вижте повече


Икономика (6 реформи)

Приватизация на Български пощи

Приватизация на Български пощи

0%
0%
100%
0.00 0 09.09.13 Вижте повече

„Български пощи“ е монополист в страната в предоставянето на "универсална пощенска услуга" до 2006 г.

Приватизация на БДЖ Товарни превози

Приватизация на БДЖ Товарни превози

0%
0%
100%
10.00 0 09.09.13 Вижте повече

„Български държавни железници“ ЕАД (известна и със съкращението БДЖ) е българска държавна компания, най-големият железопътен оператор в страната.

Приватизация на ВМЗ Сопот

Приватизация на ВМЗ Сопот

0%
0%
100%
0.00 0 09.09.13 Вижте повече

„Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД, съкратено ВМЗ, често ВМЗ Сопот, е предприятие в Сопот, Област Пловдив, България за производство на боеприпаси. Считано е за най-голямото предприятие от военната промишленост в страната.

Приватизация на Общинска банка

Приватизация на Общинска банка

0%
0%
100%
0.00 0 09.09.13 Вижте повече

Общинска банка е българска банка, създадена от Столична община.

Концесия на Топлофикация София

Концесия на Топлофикация София

0%
100%
0%
0.00 0 09.09.13 Вижте повече

Топлофикация София е първата и най-голяма градска топлофикационна система на Балканския полуостров.

Концесия на летище София

Концесия на летище София

0%
100%
0%
0.00 0 31.10.15 Вижте повече


Информационни технологии (2 реформи)

Електронно правителство

Електронно правителство

0%
0%
100%
0.00 0 01.08.13 Вижте повече

Основна цел на е-правителството е подобряване на ефективността на работа и качеството на услугите, предоставяни от изпълнителната, съдебната и законодателната власти.

Продажба на Виваком

В процес на продажба

Продажба на Виваком

0%
100%
0%
0.00 0 03.11.15 Вижте повече

Продажба на Виваком на стратегически инвеститор.


Оставки (1 реформи)

Оставка на Сотир Цацаров

Главен прокурор

Оставка на Сотир Цацаров

0%
0%
100%
0.00 0 14.07.15 Вижте повече


Избори (3 реформи)

Активна регистрация

Активна регистрация

0%
100%
0%
0.00 0 29.09.13 Вижте повече

Единствената мярка срещу т.нар. мъртви души в списъците е да се въведе активна регистрация и в списъците за гласуване да влизат само тези, които са се регистрирали специално.

Електронно гласуване

Електронно гласуване

0%
100%
0%
0.00 0 01.08.13 Вижте повече

Нуждата от електронно гласуване никога не е била по-необходима, отколкото сега. Почти 2 милиона българи са напуснали България, но въпреки това правото им да си упражняват гласа е много ограничено и несправедливо разпределено.

Намаляване субсидиите на партиите

Намаляване субсидиите на партиите

0%
0%
100%
0.00 0 01.08.13 Вижте повече

По-прости сметки общо за субсидии на партии държавата ни дава около 200 млн.лева.


Публична администрация (1 реформи)

Разботеща КЗК

Комисията за защита на конкуренцията не работи добре

Разботеща КЗК

0%
0%
100%
0.00 0 23.06.16 Вижте повече


Отбрана (3 реформи)

Придобиване на нов западен тип многоцелеви бойни самолети

0%
0%
100%
0.00 0 31.03.16 Вижте повече

Изграждане на два модулни патрулни кораба

0%
0%
100%
0.00 0 31.03.16 Вижте повече

Пълна логистична поддръжка на използваните в момента руски изтребители МиГ-29

0%
0%
100%
0.00 0 31.03.16 Вижте повече