Индекси на напредък

Индекс 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
БВП на глава от населението 47% 46% 47% 48% 49% 50% 51% 53% 55% 57% 62% 64%
Темп на растеж на БВП 0.7% -0.5% 0.9% 3.4% 3.0% 2.7% 2.7% 4% -4% 7.7% 3.9% 1.8%
Консолидиран държавен дълг 16.7% 17.1% 27.1% 26.0% 29.3% 25.3% 22.3% 20.4% 25.0% - - -
Държавен дефицит и излишък - -0.7% -5.4% -1.9% 0.3% 1.6% 1.7% 2.1% -3.8% -4.0% -2.9% -
Ниво на безработица - 13.9% 12.4% 10.1% 8.6% 7.2% 6.2% 5.2% 6.1% 5.3% 4.2% 4.3%
Индекс на свободата на пресата 80/180 87/180 100/180 106/180 113/180 109/180 111/180 111/180 111/180 112/180 91/180 71/180

БВП на глава от населението Евростат

В проценти от средното за ЕС.Темп на растеж на БВП Евростат

В проценти от БВП.Консолидиран държавен дълг Евростат

В проценти от БВП.Държавен дефицит и излишък Евростат

В проценти от БВП. Дефицит (-) и излишък (+) - годишна база.Ниво на безработица Евростат

В проценти.Индекс на свободата на пресата Репортери без граници

По-висока оценка - по-лошо представяне. Стойността е място в класацията с всички останали страни.