Индекси на напредък

Индекс 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
БВП на глава от населението 46% 47% 46% 47% 48% 49% 50% 52% 53% 55% 55% -
Темп на растеж на БВП 2.1% 0.8% -0.6% 1.0% 3.4% 3.0% 2.8% 2.7% 4% -4.4% 4.2% -
Консолидиран държавен дълг 15.2% 16.7% 17.1% 27.1% 26.0% 29.3% 25.3% 22.3% 20.4% 25.0% - -
Държавен дефицит и излишък -2.0% -0.3% -0.4% -5.4% -1.7% 0.1% 1.1% 2.0% 2.1% -3.4% - -
Ниво на безработица 11.3% 12.3% 13.0% 11.4% 9.2% 7.6% 6.2% 5.2% 4.2% 5.1% - -
Индекс на свободата на пресата 80/180 80/180 87/180 100/180 106/180 113/180 109/180 111/180 111/180 111/180 112/180 91/180

БВП на глава от населението Евростат

В проценти от средното за ЕС.Темп на растеж на БВП Евростат

В проценти от БВП.Консолидиран държавен дълг Евростат

В проценти от БВП.Държавен дефицит и излишък Евростат

В проценти от БВП. Дефицит (-) и излишък (+) - годишна база.Ниво на безработица Евростат

В проценти.Индекс на свободата на пресата Репортери без граници

По-висока оценка - по-лошо представяне. Стойността е място в класацията с всички останали страни.