Индекси

Индекс 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
БВП на глава от населението 49% 49% 47% 47% 46% 46% 45% 45% 44% 43% 40% 38%
Темп на растеж на БВП 3.6% 3.9% 3.6% 1.3% 0.9% 0.0% 1.9% 1.3% -3.6% 6% 7.3% 6.9%
Консолидиран държавен дълг 25.4% 29.0% 26.0% 27.0% 17.0% 16.7% 15.2% 15.3% 13.7% 13.0% 16.3% 21.0%
Държавен дефицит и излишък 0.9% 0.2% -1.6% -5.5% -0.4% -0.3% -2.0% -3.1% -4.1% 1.6% 1.1% 1.8%
Ниво на безработица 6.2% 7.6% 9.2% 11.4% 13.0% 12.3% 11.3% 10.3% 6.8% 5.6% 6.9% 9.0%
Възприятие на корупцията 71/168 75/168 69/168 69/168 77/168 75/168 86/168 73/168 71/168 72/168 64/168 57/168
Индекс на свободата на пресата 109/180 113/180 106/180 100/180 87/180 80/180 80/180 70/180 68/180 59/180 51/180 36/180
Doing Business 59/189 38/189 38/189 58/189 66/189 59/189 51/189 44/189 45/189 46/189 54/189 62/189

БВП на глава от населението Евростат

В проценти от средното за ЕС.


Темп на растеж на БВП Евростат

В проценти от БВП.


Консолидиран държавен дълг Евростат

В проценти от БВП.


Държавен дефицит и излишък Евростат

В проценти от БВП.


Ниво на безработица Евростат

В проценти.


Възприятие на корупцията Transparency International

По-висока оценка - по-лошо представяне. Стойността е място в класацията с всички останали страни


Индекс на свободата на пресата Репортери без граници

По-висока оценка - по-лошо представяне. Стойността е място в класацията с всички останали страни.


Doing Business Световната банка

По-висока оценка - по-лошо представяне. Стойността е място в класацията с всички останали страни.