Индекси на напредък

Индекс 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
БВП на глава от населението 44% 44% 46% 47% 46% 47% 48% 49% 50% 51% 53% 55%
Темп на растеж на БВП -3.4% 0.6% 2.4% 0.4% 0.3% 1.9% 4.0% 3.8% 3.5% 3.1% 3.7% -4.2%
Консолидиран държавен дълг 13.7% 15.4% 15.2% 16.7% 17.1% 27.1% 26.0% 29.3% 25.3% 22.3% 20.4% 25.0%
Държавен дефицит и излишък -4.0% -3.1% -2.0% -0.3% -0.4% -5.4% -1.7% 0.1% 1.1% 2.0% 2.1% -3.4%
Ниво на безработица 6.8% 10.3% 11.3% 12.3% 13.0% 11.4% 9.2% 7.6% 6.2% 5.2% 4.2% 5.1%

БВП на глава от населението Евростат

В проценти от средното за ЕС.Темп на растеж на БВП Евростат

В проценти от БВП.Консолидиран държавен дълг Евростат

В проценти от БВП.Държавен дефицит и излишък Евростат

В проценти от БВП. Дефицит (-) и излишък (+) - годишна база.Ниво на безработица Евростат

В проценти.