Условия на ползване

С използването на този сайт, вие се съгласявате със следните условия:

Последна редакция: 21 юли 2013

Сайтът си запазва правото да допълва и променя този списък и потребителите се задължават с регистрацията си, че приемат всички от горепосочените условия.