Дуално образование

Дуално образование

Автор на изображението: Капитал

Българската търговско-промишлена палата (БТПП) подкрепя идеята за въвеждане на система, според която младите трябва да получават професионални умения и да повишават квалификацията си още в средните училища. Тази система ще позволи на учениците половината от деня да бъдат на училище, а в другата половина – на работа.

Палатата е на мнение, че партньорство между бизнеса и училищата трябва да има, за да могат младите да се квалифицират отрано. Според проведена анкета сред членовете на БТПП, фокусът, който поставят фирмите през 2013 г., е върху стажантските програми и необходимостта от професионално ориентиране още от училище. Според членовете на БТПП липсват квалифицирани кадри или такива с подходящо образование. Те уточняват още, че най-голямо изоставане в качество има в средното професионално образование. 69% от фирмите считат, че обучението при повечето професионални гимназии не отговаря на съвременните процеси и технологии. Добре е да се помисли и за откриване на възможност специалисти от практиката да бъдат привличани като преподаватели в учебния процес.

Членовете на БТПП акцентират върху следните мерки в системата на образованието:

- Придобиване на адекватни знания и умения за бъдещата професия, с акцент върху практическата насоченост при учениците и студентите; - Разширяване на партньорството бизнес-образование чрез: - Стажантски програми, представящи реална възможност за навлизане в професията; - Часове в училище по преофесионално ориентиране; - Изработване на учебници на разбираем език, без сложна терминология; - Съобразяване в приема на студенти и ученици в професионалните гимназии с необходимостта на бизнеса от съответните специалисти. - Подбиране на мотивирани преподаватели с доказан опит в съответната област, вкл. и представители от бизнеса.

БТПП счита, че споразумението, обявено за подписване през септември между Образователното, Социалното и Икономическото министерство, не е пътя за реализиране на идеята за въвеждане на иновативната образователна система. Административните структури по принцип не действат със споразумение, а се формира съвместна работна група, която изготвя програма със срокове и отговорници, а Министерски съвет я приема за изпълнение. Тук няма място за споразумение, а за разпореждане от Министър-председателя до тримата министри. Българската търговско-промишлена палата е готова да съдейства за оформяне на програмата.

 

Добавена от Симеон Ставрев на 16.09.2013

Рейтинг

0.00

Процент на изпълнение

100%
0%
0%

Дата на приключване: 2016-07-13

Други реформи в сектор Образование и наука:

Приоритетни специалности в университетите
100%
0%
0%

Приоритетни специалности в университетите

Броят на студентите според качеството на образованието
100%
0%
0%

Броят на студентите според качеството на образованието

Коментари

Влезте в профила си, за да може да коментирате