Приоритетни специалности в университетите

Приоритетни специалности в университетите

Автор на изображението: Капитал

Държавата ще се намеси активно в определянето на приема в университетите, за да се намалят ненужните специалности. Тя ще определя приоритетни и защитени специалности, които ще финансира, и ще позволи платено обучение за тези, които няма да финансира. Определянето на броя на студентите в специалностите пък ще е обвързано с критерии като качество на обучението, реализацията на завършилите и приоритетите на държавата.

Това предвиждат промени в Закона за висшето образование, които образователното министерство предлага. В момента висшите училища сами предлагат колко студенти да приемат всяка година, а министерството само одобрява.

Финансиране

Че моделът на финансиране на висшето образование е слабото звено в системата, бе посочено и в Стратегията на висшето образование в България за 2014-2020 г. Сегашните предложения целят да обвържат финансирането с резултатите, както и с реализацията на студентите. Мярка, целяща подобряване на качеството, е и един преподавател да може да участва в акредитацията само на едно висше учебно заведение вместо две, както е сега.

Предвижда се 30% от държавните средства за университетите да се отпускат по оценка на качеството от учебната 2016/2017 г., а процентът постепенно да достигне 60 до 2020 г. От Софийския университет заявиха за "Капитал Daily", че подкрепят напълно "финансирането на образованието да бъде обвързано с качеството на обучението", и добавиха, че мнението на колегията e взето предвид при изработването на промените. "Капитал Daily" потърси мнението и на Пловдивския и Великотърносвкия университет, но до редакционното приключване на броя не го получи.

Приоритетни специалности В мотивите към законопроекта e посочено, че масовизацията на приема и субсидирането въз основа броя на студентите са довели до откриването на много нови факултети и специалности, както и до пренасищане с кадри в едни направления и професии за сметка на други. Затова и държавата трябва да стимулира специалности, които отговорят на нуждите на бизнеса. Това ще стане чрез списък с приоритетни и защитени специалности, които държавата ще финансира. Сред тях ще е например педагогиката, тъй като по данни на министерството половината учители до 10 години ще се пенсионират, а има недостиг на млади учители.

За сметка на това държавата ще позволи платеното обучение в другите специалности. Така университетите ще могат да запазят специалности, за които няма да има държавни пари, а са търсени от студентите. Таксите обаче ще са в размер 170% от норматива за издръжка за съответната специалност.

Предложенията - Министърът на образованието ще предлага пред Народното събрание броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища, за които държавата осигурява средства. Критериите ще са оценката на учебната и научната дейност, данните за реализация на завършилите студенти, приоритетите за обществено-икономическото развитие на страната и на последно място предложенията на държавните висши училища в съответствие с капацитета им. - Ще се приеме списък на приоритетните професионални направления и защитените специалности с акт на Министерския съвет. - За приоритетните и защитените специалности държавата може да утвърди брой на приеманите за обучение студенти и докторанти и без да се съобрази с предложения брой от съответното държавно висше училище. - Университетите ще могат да въведат платено обучение извън финансирания от държавата прием и в рамките на капацитета си. Максималният размер на таксите ще е 170% от съответните диференцирани нормативи. - Член на академичния състав да може да участва в акредитацията само на едно висше училище, вместо както е досега - на две.
 

Добавена от Симеон Ставрев на 09.05.2015

Рейтинг

0.00

Процент на изпълнение

100%
0%
0%

Дата на приключване: 2014-04-01

Други реформи в сектор Образование и наука:

Дуално образование
100%
0%
0%

Дуално образование

Броят на студентите според качеството на образованието
100%
0%
0%

Броят на студентите според качеството на образованието

Коментари

Влезте в профила си, за да може да коментирате