Децентрализация на прокуратурата

2    
Рейтинг

0.00

Добавена от Симеон Ставрев на 16.01.2015

 

Една от най-сериозните промени, се отнася до децентрализация на прокуратурата. Държавното обвинение предлага да отпадне изцяло нормата в закона, според която: "Прокуратурата е единна и централизирана. Всички прокурори и следователи са подчинени на главния прокурор." (чл. 136, ал. 3 от ЗСВ).

"Считаме, че следва да се приведат в съответствие нормите на Глава шеста "Прокуратура" от ЗСВ с чл. 126 ал. 1 и 2 от Конституцията и по категоричен начин в закона да бъдат отграничени функциите на административните ръководители по административно-организационното ръководство от магистратските им функции, както и ясно да се формулират същинските прокурорски правомощия на прокурора от по-горестоящата прокуратура (само по линията на инстанционен и служебен контрол)", изтъкват още от прокуратурата.

Това ще стане още с промяна на чл. 136, ал. 1 от ЗСВ, като се впише конституционната разпоредба, че "Структурата на прокуратурата е в съответствие с тази на съдилищата" и изречение първо има следната редакция: "Прокуратурата в Република България е единна и се състои от главен прокурор, ВКП, ВАП, НСлС, апелативни прокуратури, апелативна специализирана прокуратура, военно-апелативна прокуратура, окръжни прокуратури, специализирана прокуратура, военно-окръжни и районни прокуратури."

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Сподели в Google

Децентрализация на прокуратурата

Автор на изображението: Капитал

Процент на изпълнение

0%
0%
100%
Добави нов източник

Други реформи в сектор Правосъдие:

Намаляване на парламентарната квота във ВСС

4 последователи

Намаляване на парламентарната квота във ВСС

0%
0%
100%

Създаване на независим антикорупционен орган

2 последователи

Създаване на независим антикорупционен орган

0%
0%
100%

Правосъдният министър Христо Иванов и вицепремиерът Меглена Кунева се обединиха около идеята за създаване на независим антикорупционен орган, подобен на този в Румъния.

Разделянето на Висшият съдебен съвет на две колегии

0 последователи

Разделянето на Висшият съдебен съвет на две колегии

100%
0%
0%
8.00 3 31.03.2016 Вижте повече

Венецианската комисия е приветствала и така предложението разпределение в двете колегии на съвета – в съдийската шестима съдии, избрани от съдии и петима членове, излъчени от парламентарната квота, а в прокурорската – шестима от политическата квота и петима от професионалната.

Явно гласуване във ВСС

0 последователи

Явно гласуване във ВСС

100%
0%
0%
0.00 0 31.03.2016 Вижте повече

Тайното гласуване във ВСС означава непрозрачност

Случайно разпределение на делата

0 последователи

Случайно разпределение на делата

100%
0%
0%
0.00 0 30.09.2015 Вижте повече

Софтуерът "Law Choice", който се използва за случайното разпределение на делата във Върховния административен съд и 90% от съдилищата в България позволява манипулация при избора на съдията, който ще гледа делото.

Коментари

Влезте в профила си, за да може да коментирате