Децентрализация на прокуратурата

Децентрализация на прокуратурата

Автор на изображението: Капитал

Една от най-сериозните промени, се отнася до децентрализация на прокуратурата. Държавното обвинение предлага да отпадне изцяло нормата в закона, според която: "Прокуратурата е единна и централизирана. Всички прокурори и следователи са подчинени на главния прокурор." (чл. 136, ал. 3 от ЗСВ).

"Считаме, че следва да се приведат в съответствие нормите на Глава шеста "Прокуратура" от ЗСВ с чл. 126 ал. 1 и 2 от Конституцията и по категоричен начин в закона да бъдат отграничени функциите на административните ръководители по административно-организационното ръководство от магистратските им функции, както и ясно да се формулират същинските прокурорски правомощия на прокурора от по-горестоящата прокуратура (само по линията на инстанционен и служебен контрол)", изтъкват още от прокуратурата.

Това ще стане още с промяна на чл. 136, ал. 1 от ЗСВ, като се впише конституционната разпоредба, че "Структурата на прокуратурата е в съответствие с тази на съдилищата" и изречение първо има следната редакция: "Прокуратурата в Република България е единна и се състои от главен прокурор, ВКП, ВАП, НСлС, апелативни прокуратури, апелативна специализирана прокуратура, военно-апелативна прокуратура, окръжни прокуратури, специализирана прокуратура, военно-окръжни и районни прокуратури."

 

Добавена от Симеон Ставрев на 16.01.2015

Рейтинг

0.00

Процент на изпълнение

0%
0%
100%

Други реформи в сектор Правосъдие:

Намаляване на парламентарната квота във ВСС
0%
0%
100%

Намаляване на парламентарната квота във ВСС

Закриване на специализираните съд и прокуратура
0%
0%
100%

Закриване на специализираните съд и прокуратура

Разделянето на Висшият съдебен съвет на две колегии
100%
0%
0%

Разделянето на Висшият съдебен съвет на две колегии

Явно гласуване във ВСС
100%
0%
0%

Явно гласуване във ВСС

Случайно разпределение на делата
100%
0%
0%

Случайно разпределение на делата

Коментари

Влезте в профила си, за да може да коментирате