Реформи в сектор Правосъдие

Съдебна реформа

Правосъдието е особен вид правоохранителна и правоприлагателна държавна дейност, осъществявана от съдебната власт.

Външна манифестация на признаците на правосъдието:

 • осъществява се единствено и само от съд;
 • съдиите и съдебните заседатели осъществяващи правосъдието са абсолютно независими и самостоятелни в служебната си дейност, подчинявайки се само и единствено на закона, прилагайки го съобразно вътрешното си убеждение;
 • съдебните актове имат задължителен характер за адресатите им.

Основни ръководни принципи на правосъдието:

 • законност при установяването на истината;
 • доказаност и мотивираност на съдебните актове;
 • публичност, достъпност и прозрачност във всички фази на съдебната процедура;
 • единност на осъществяващата го съдебна система;
 • състезателност и равенство на страните в процеса;
 • безпристрастност и политическа неутралност на съдебния състав;
 • право на страните на достъпна и компетентна правна помощ в процеса;
 • участие на гражданите и гражданското общество при осъществяването му.
Структура на съдебната система:
 • Районен съд
 • Окръжен съд
 • Апелативен съд
 • Върховен касационен съд
 • Върховен административен съд
 • Военен съд

 

Правосъдие

50%
0%
50%

Разделянето на Висшият съдебен съвет на две колегии

Разделянето на Висшият съдебен съвет на две колегии

100%
0%
0%
8.00 3 31.03.2016 Вижте повече

Венецианската комисия е приветствала и така предложението разпределение в двете колегии на съвета – в съдийската шестима съдии, избрани от съдии и петима членове, излъчени от парламентарната квота, а в прокурорската – шестима от политическата квота и петима от професионалната.

Явно гласуване във ВСС

Явно гласуване във ВСС

100%
0%
0%
0.00 0 31.03.2016 Вижте повече

Тайното гласуване във ВСС означава непрозрачност

Случайно разпределение на делата

Случайно разпределение на делата

100%
0%
0%
0.00 0 30.09.2015 Вижте повече

Софтуерът "Law Choice", който се използва за случайното разпределение на делата във Върховния административен съд и 90% от съдилищата в България позволява манипулация при избора на съдията, който ще гледа делото.

Намаляване на парламентарната квота във ВСС

Намаляване на парламентарната квота във ВСС

0%
0%
100%

Създаване на независим антикорупционен орган

Създаване на независим антикорупционен орган

0%
0%
100%

Правосъдният министър Христо Иванов и вицепремиерът Меглена Кунева се обединиха около идеята за създаване на независим антикорупционен орган, подобен на този в Румъния.

Децентрализация на прокуратурата

Децентрализация на прокуратурата

0%
0%
100%

Държавното обвинение предлага да отпадне изцяло нормата в закона, според която: "Прокуратурата е единна и централизирана. Всички прокурори и следователи са подчинени на главния прокурор."