Промяна на Конституцията

Промяна на Конституцията

Автор на изображението: Дневник

Промените най-общо предвиждат:

  • Разделяне на съдебния съвет на два съвета - за прокурори и за съдии, като между тях ще има общо звено, което ще се събира само по ограничени въпроси;
  • Президентът ще може да назначава и освобождава тримата големи, но ще има седемдневен срок за издаване на указ;
  • Служебният премиер ще се посочва също от президента, но той ще избира от определен кръг лица, сред които директорът на БНБ и неговите заместници, омбудсманът и неговите заместници, председателя на Сметната палата или заместника му;
  • Министрите и депутатите ще могат да са с двойно гражданство;
  • Парламентът вече няма да се разпуска от президента и ще заседава до избиране на нов;
  • Депутатите приеха при избора на ръководители на регулаторните органи да се спазват принципите на откритост, прозрачност, публичност и обоснованост, за да се гарантира тяхната независимост. За да бъдат избирани, за тях трябва да са гласували две трети от народните представители;
  • Главният прокурор ще е с петгодишен мандат, а съдебният съвет - по четири години.
 

Добавена от Симеон Ставрев на 02.06.2016

Рейтинг

0.00

Процент на изпълнение

100%
0%
0%

Дата на приключване: 2023-12-20

Други реформи в сектор Правосъдие:

Влизане в Шенген с въздушните и водни граници
100%
0%
0%

Влизане в Шенген с въздушните и водни граници

Закриване на специализираните съд и прокуратура
100%
0%
0%

Закриване на специализираните съд и прокуратура

Прехвърляне на Бюрото за защита на свидетели от прокуратурата към Министерството на правосъдието
100%
0%
0%

Прехвърляне на Бюрото за защита на свидетели от прокуратурата към Министерството на правосъдието

Разделянето на Висшият съдебен съвет на две колегии
100%
0%
0%

Разделянето на Висшият съдебен съвет на две колегии

Явно гласуване във ВСС
100%
0%
0%

Явно гласуване във ВСС

Случайно разпределение на делата
100%
0%
0%

Случайно разпределение на делата

Разследване и търсене на отговорност на главния прокурор
100%
0%
0%

Разследване и търсене на отговорност на главния прокурор

Отделяне на европрокурорите от българската прокуратура
100%
0%
0%

Отделяне на европрокурорите от българската прокуратура

Коментари

Влезте в профила си, за да може да коментирате