Присъединяване към Европейския банков съюз

Присъединяване към Европейския банков съюз

Автор на изображението: FT

Банковият съюз е част от интегрирана финансова рамка и представлява отговор на многобройни финансови и икономически кризи, който беше планиран, когато стана ясно, че е необходима солидна реформа, за да се преодолеят недостатъците от нормативно и надзорно естество. Членовете на еврозоната са автоматично част от банковия съюз, а другите държави членки могат да се включат в него. Банковият съюз се основава на три стълба: i) Единния надзорен механизъм (ЕНМ), ii) Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП) и iii) имащите отношение механизми за финансиране, включително Единен фонд за преструктуриране (ЕФП), схеми за гарантиране на депозитите (СГД) и обща подкрепа (кредитна линия). Последната все още не е завършена и ще бъде обсъждана допълнително. Трите стълба се основават на два хоризонтални набора от правила, които се прилагат за всички държави членки — капиталовите изисквания за банките (пакет ДКИ IV) и разпоредбите на директивата за възстановяване и преструктуриране на банки (ДВПБ).

Банковият съюз е съществено допълнение към Икономическия и паричен съюз (ИПС) и вътрешния пазар, което съгласува отговорността за надзора, преструктурирането и финансирането на равнище ЕС и принуждава банките в еврозоната да се придържат към едни и същи правила. Тези правила гарантират по-специално, че банките поемат умерени рискове и че банка, която прави грешка, плаща за своите загуби и е изправена пред възможността да бъде затворена. Новите правила, които понастоящем са въведени в действие чрез няколко законодателни акта, гарантират, че банките и техните акционери, а не данъкоплатците, вече носят рисковете и плащат за евентуални загуби.

 

Добавена от Симеон Ставрев на 13.01.2015

Рейтинг

0.00

Процент на изпълнение

100%
0%
0%

Дата на приключване: 2020-10-01

Други реформи в сектор Финанси:

Въвеждане на еврото
0%
0%
100%

Въвеждане на еврото

Влизане в ERM2
100%
0%
0%

Влизане в ERM2

Членство в ОИСР
0%
100%
0%

Членство в ОИСР

Плосък данък
100%
0%
0%

Плосък данък

Валутен борд
100%
0%
0%

Валутен борд

Продажба на ОББ
100%
0%
0%

Продажба на ОББ

Продажба на Societe Generale Експресбанк
100%
0%
0%

Продажба на Societe Generale Експресбанк

Продажба на банка Пиреос
100%
0%
0%

Продажба на банка Пиреос

Инвестиционен рейтинг „A“ от Moody’s
0%
0%
100%

Инвестиционен рейтинг „A“ от Moody’s

Инвестиционен рейтинг „А“ от Standard & Poor's
0%
0%
100%

Инвестиционен рейтинг „А“ от Standard & Poor's

Продажба на Райфайзенбанк България
100%
0%
0%

Продажба на Райфайзенбанк България

Продажба на Алфа Банк
100%
0%
0%

Продажба на Алфа Банк

Инвестиционен рейтинг „A“ от Fitch
0%
0%
100%

Инвестиционен рейтинг „A“ от Fitch

Продажба на МКБ Юнионбанк
100%
0%
0%

Продажба на МКБ Юнионбанк

Коментари

Влезте в профила си, за да може да коментирате