Реформи в сектор Финанси

Финансова реформа

Финанси (на латински: financia — наличност, доход) е съвкупност от икономически отношения в процесите на формиране, разпределение и използване на централизираните и децентрализираните фондове за парични средства. В ежедневието думата финанси се използва като синоним на пари, и по-точно — на ликвидни парични средства. Ключова дума в сферата на финансите се явява бюджетът. Глаголът финансирам означава снабдявам с пари. Съществува и научна дисциплина финанси, която се занимава с изследването и изучаването на процесите и принципите в областта на финансите.

С други думи, финансите служат за разпределение и преразпределение на съвкупния обществен продукт и националния доход, и за формиране и използване на бюджети с цел задоволяване на определени човешки потребности. Финансите е наука и изкуство за употреба на финансите. Финансите са паричните отношения свързани с управлението на приходите и разходите на различните институции. Видове финанси:

 1. Държавни финанси (публични финанси) - Управлява паричните потоци на държавата.
 2. Корпоративни финанси (фирмени финанси) - Управлява входящите и изходящите парични потоци на фирмите.
 3. Банково дело - Управлява банките.
 4. Международни финанси - Управлява приходите и разходите на международната икономика.
 5. Лични финанси (персонални или семейни)
 6. Социално осигуряване - Управлява приходите и разходите на осигурителния институт, пенсионни фондове и други.
 7. Лизинг - Управлява приходите и разходите на лизинговите компании.
 8. Застраховане

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Сподели в Google

Съръжание

15 реформи

Влизане в Еврозоната (3 реформи) »

Присъединяване към Европейския банков съюз

Присъединяване към Европейския банков съюз

100%
0%
0%
0.00 0 01.10.2020 Вижте повече

Банковият съюз е съществено допълнение към Икономическия и паричен съюз (ИПС) и вътрешния пазар, което съгласува отговорността за надзора, преструктурирането и финансирането на равнище ЕС и принуждава банките в еврозоната да се придържат към едни и същи правила.

Влизане в ERM2

Влизане в ERM2

100%
0%
0%
0.00 0 10.07.2020 Вижте повече

ERM II е система, предназначена да избегне прекомерните колебания в обменния курс между участващите валути и еврото, които могат да нарушат икономическата стабилност на единния пазар.

Въвеждане на еврото

Въвеждане на еврото

0%
0%
100%

Един от основните ангажименти на България, произтичащи от договора за членство в ЕС, е влизането на страната в еврозоната.


Банки (6 реформи) »

Списък на 15-те най-големи банки в България. Първите 5 са системно важни, защото активите им надхвърлят 50% от тези, на целия сектор.

Зелено - ЕС банки. Синьо - български банки. Сиво - държавни банки.

Банка Собственик Капитал
1. Банка ДСК + Сосиете Женерал OTP, Унгария 21.95 млрд. лв. / Q2 2020
2. УниКредит Булбанк = Булбанк + Биохим + Хебросбанк UniCredit, Италия 21.88 млрд. лв. / Q2 2020
3. ОББ + Сибанк KBC Bank, Белгия 11.65 млрд. лв. / Q2 2020
4. Пощенска банка + Алфа Банк + Пиреос Eurobank, Гърция (US+CA) 10.97 млрд. лв. / Q2 2020
5. Първа инвестиционна банка + МКБ България 9.99 млрд. лв. / Q2 2020

6. Райфайзенбанк Raiffeisen Bank, Австрия 9.37 млрд. лв. / Q2 2020
7. Централна кооперативна банка България 6.25 млрд. лв. / Q2 2020
8. Българска банка за развитие България (държавна) 3.51 млрд. лв. / Q2 2020
9. Алианц Банк България Allianz, Германия 3.05 млрд. лв. / Q2 2020
10. Прокредит банк Procredit Group, Германия 2.57 млрд. лв. / Q2 2020
11. Общинска банка България 2.04 млрд. лв. / Q2 2020
12. Инвестбанк + Търговска банка Виктория България 1.97 млрд. лв. / Q2 2020
13. Българо-американска кредитна банка България 1.67 млрд. лв. / Q2 2020
14. Интернешънъл асет банк България 1.61 млрд. лв. / Q2 2020
15. Търговска банка "Д"   1.07 млрд. лв. / Q2 2020
16. ТИ БИ АЙ Банк Латвия 0.94 млрд. лв. / Q2 2020
17. Токуда банк   0.38 млрд. лв. / Q1 2020
18. Тексим Банк България 0.38 млрд. лв. / Q1 2020

Продажба на банка Пиреос

Продажба на банка Пиреос

100%
0%
0%
8.00 1 07.11.2018 Вижте повече

Придобита от Пощенска банка.

Продажба на Societe Generale Експресбанк

Продажба на Societe Generale Експресбанк

100%
0%
0%
0.00 0 02.08.2018 Вижте повече

Придобита от ДСК.

Продажба на ОББ

Продажба на ОББ

100%
0%
0%
1.00 0 20.12.2016 Вижте повече

Придобита от KBC.

Продажба на Алфа Банк

Продажба на Алфа Банк

100%
0%
0%
0.00 0 01.03.2016 Вижте повече

Придобита от Пощенска банка.

Продажба на МКБ Юнионбанк

Продажба на МКБ Юнионбанк

100%
0%
0%
0.00 0 15.08.2013 Вижте повече

Първа инвестиционна банка (ПИБ) е новият собственик на 100 процента от капитала на МКБ Юнионбанк.

Закриване на ББР

Закриване на ББР

0%
0%
100%


Застрахователи

Общо застраховане

 • Allianz - Allianz (Германия)
 • Булстрад - Vienna Insurance Group с главен акционер Wiener Städtische Versicherungsverein (Австрия, Виена)
 • UNIQA - UNIQA Insurance Group AG (Австрия)
 • GRAWE - Grazer Wechselseitige Versicherung AG (Австрия, Грац)
 • Generali - Generali (Италия)
 • Groupama - Groupama (Франция)
 • ДЗИ - KBC (Белгия)
 • Евроинс (България)
 • Лев Инс (предполага се, че е свързано с Алексей Петров)
 • Бул Инс (предполага се, че е свързано с Васил Божков и Маргините)
 • Армеец (Химимпорт)
 • ДаллБогг (Тихомир Каменов / Чайкафарма)
 • ОЗК

Пенсионно-осигурителни компании

 • Allianz - Allianz (Германия)
 • Доверие - Vienna Insurance Group (Австрия, Виена)
 • NN - NN (Холандия)
 • ДСК Родина - OTP (Унгария)
 • Бъдеще
 • Пенсионноосигурителен институт (Лев Инс)
 • Топлина (Ковачки)
 • Съгласие (Химимпорт)
 • ЦКБ-СИЛА (Химимпорт)

Инвестиционен рейтинг (3 реформи) »

Инвестиционен рейтинг

Инвестиционен рейтинг „A“ от Moody’s

Инвестиционен рейтинг „A“ от Moody’s

0%
0%
100%

Степен Ваа1 със СТАБИЛНА перспективата към 10 октомври 2020

Инвестиционен рейтинг „А“ от Standard & Poor's

Инвестиционен рейтинг „А“ от Standard & Poor's

0%
0%
100%

Степен BBB със СТАБИЛНА перспективата към 30 май 2020. Степен BBB с положителна перспективата към 30 ноември 2019

Инвестиционен рейтинг „A“ от Fitch

Инвестиционен рейтинг „A“ от Fitch

0%
0%
100%

Степен BBB със СТАБИЛНА перспективата към 26 април 2020. Степен BBB с положителна перспективата към 23 март 2019


Други (3 реформи)

Плосък данък

Плосък данък

100%
0%
0%
0.00 0 01.01.2008 Вижте повече

В България плоският данък става популярен след като в началото на 2003 г. група от около 100 икономисти изпращат отворено писмо до министъра на финансите Милен Велчев, в което настояват да се въведе плосък подоходен данък от 10%.

Валутен борд

Валутен борд

100%
0%
0%
0.00 0 01.07.1997 Вижте повече

Валутният борд в България е въведен през 1997 г. от правителството на Обединените демократични сили след тежката икономическа криза през 1996-1997 г.

Членство в ОИСР

Членство в ОИСР

0%
100%
0%

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е международна икономическа организация на развитите държави.