Реформи в сектор Финанси

Финансова реформа

Финанси (на латински: financia — наличност, доход) е съвкупност от икономически отношения в процесите на формиране, разпределение и използване на централизираните и децентрализираните фондове за парични средства. В ежедневието думата финанси се използва като синоним на пари, и по-точно — на ликвидни парични средства. Ключова дума в сферата на финансите се явява бюджетът. Глаголът финансирам означава снабдявам с пари. Съществува и научна дисциплина финанси, която се занимава с изследването и изучаването на процесите и принципите в областта на финансите.

С други думи, финансите служат за разпределение и преразпределение на съвкупния обществен продукт и националния доход, и за формиране и използване на бюджети с цел задоволяване на определени човешки потребности. Финансите е наука и изкуство за употреба на финансите. Финансите са паричните отношения свързани с управлението на приходите и разходите на различните институции. Видове финанси:

  1. Държавни финанси (публични финанси) - Управлява паричните потоци на държавата.
  2. Корпоративни финанси (фирмени финанси) - Управлява входящите и изходящите парични потоци на фирмите.
  3. Банково дело - Управлява банките.
  4. Международни финанси - Управлява приходите и разходите на международната икономика.
  5. Лични финанси (персонални или семейни)
  6. Социално осигуряване - Управлява приходите и разходите на осигурителния институт, пенсионни фондове и други.
  7. Лизинг - Управлява приходите и разходите на лизинговите компании.
  8. Застраховане

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Сподели в Google

10 реформи

Влизане в Еврозоната (3 реформи) »

Въвеждане на еврото

Въвеждане на еврото

0%
0%
100%
8.01 3 01.01.2023 Вижте повече

Един от основните ангажименти на България, произтичащи от договора за членство в ЕС, е влизането на страната в еврозоната.

Влизане в ERM2

Влизане в ERM2

0%
0%
100%
0.00 0 31.12.2019 Вижте повече

ERM II е система, предназначена да избегне прекомерните колебания в обменния курс между участващите валути и еврото, които могат да нарушат икономическата стабилност на единния пазар.

Присъединяване към Европейския банков съюз

Присъединяване към Европейския банков съюз

0%
0%
100%
0.00 0 31.12.2019 Вижте повече

Банковият съюз е съществено допълнение към Икономическия и паричен съюз (ИПС) и вътрешния пазар, което съгласува отговорността за надзора, преструктурирането и финансирането на равнище ЕС и принуждава банките в еврозоната да се придържат към едни и същи правила.


Банки (5 реформи) »

Списък на 15-те най-големи банки в България. Първите 5 са системно важни, защото активите им надхвърлят 50% от тези, на целия сектор.

Най-големите банки в България към 30 септември 2018 г.

Зелено - ЕС банки. Синьо - български банки. Сиво - държавни банки.

Банка Собственик Капитал
1. УниКредит Булбанк = Булбанк + Биохим + Хебросбанк UniCredit, Италия 19.15 млрд. лв. / IX.18
2. Банка ДСК + Сосиете Женерал OTP, Унгария 12.86 + 6.57 млрд. лв. / IX.18
3. ОББ + Сибанк KBC Bank, Белгия 10.89 млрд. лв. / IX.18
4. Пощенска банка + Алфа Банк + Пиреос Eurobank, Гърция (US+CA) 8.16 + 3.14 млрд. лв. / VI.18
5. Първа инвестиционна банка + МКБ България 9.23 млрд. лв. / IX.18

6. Райфайзенбанк Raiffeisen Bank, Австрия 7.50 млрд. лв. / VI.18
7. Централна кооперативна банка България 5.59 млрд. лв. / IX.18
8. Българска банка за развитие България (държавна) 2.84 млрд. лв. / VI.18
9. Алианц Банк България Allianz, Германия 2.70 млрд. лв. / VI.18
10. Инвестбанк + Търговска банка Виктория България 2.20 млрд. лв. / IX.18
11. Прокредит банк Procredit Group, Германия 2.08 млрд. лв. / IX.18
12. Общинска банка България
13. Интернешънъл асет банк България
14. Българо-американска кредитна банка България
15. Търговска банка "Д"  
16. ТИ БИ АЙ Банк Латвия
17. Токуда банк  
18. Тексим Банк България

Продажба на банка Пиреос

Продажба на банка Пиреос

100%
0%
0%
8.00 1 07.11.2018 Вижте повече

Придобита от Пощенска банка.

Продажба на Societe Generale Експресбанк

Продажба на Societe Generale Експресбанк

100%
0%
0%
0.00 0 02.08.2018 Вижте повече

Придобита от ДСК.

Продажба на ОББ

Продажба на ОББ

100%
0%
0%
1.00 0 20.12.2016 Вижте повече

Придобита от KBC.

Продажба на Алфа Банк

Продажба на Алфа Банк

100%
0%
0%
0.00 0 01.03.2016 Вижте повече

Придобита от Пощенска банка.

Продажба на МКБ Юнионбанк

Продажба на МКБ Юнионбанк

100%
0%
0%
0.00 0 15.08.2013 Вижте повече

Първа инвестиционна банка (ПИБ) е новият собственик на 100 процента от капитала на МКБ Юнионбанк.


Застрахователи

Общо застраховане

Allianz - Allianz (Германия)

Булстрад - Vienna Insurance Group с главен акционер Wiener Städtische Versicherungsverein (Австрия, Виена)

UNIQA - UNIQA Insurance Group AG (Австрия)

GRAWE - Grazer Wechselseitige Versicherung AG (Австрия, Грац)

Generali - Generali (Италия)

Groupama - Groupama (Франция)

ДЗИ - KBC (Белгия)

Лев Инс (предполага се, че е свързано с Алексей Петров)

Бул Инс (предполага се, че е свързано с Васил Божков)

Армеец (Химимпорт)

Евроинс (България)

ДаллБогг (Тихомир Каменов / Чайкафарма)

ОЗК

Пенсионно-осигурителни компании

Allianz - Allianz (Германия)

Доверие - Vienna Insurance Group (Австрия, Виена)

NN - NN (Холандия)

ДСК Родина - OTP (Унгария)

Бъдеще

Пенсионноосигурителен институт (Лев Инс)

Топлина (Ковачки)

Съгласие (Химимпорт)

ЦКБ-СИЛА (Химимпорт)


Други (2 реформи)

Плосък данък

Плосък данък

100%
0%
0%
0.00 0 01.01.2008 Вижте повече

В България плоският данък става популярен след като в началото на 2003 г. група от около 100 икономисти изпращат отворено писмо до министъра на финансите Милен Велчев, в което настояват да се въведе плосък подоходен данък от 10%.

Валутен борд

Валутен борд

100%
0%
0%
0.00 0 01.07.1997 Вижте повече

Валутният борд в България е въведен през 1997 г. от правителството на Обединените демократични сили след тежката икономическа криза през 1996-1997 г.