Реформи в сектор Финанси

Финансова реформа

България вече е член на валутно-курсовия механизъм ERM II или т.нар. чакалня на еврозоната и на банковия съюз.  Европейската централна банка съобщи на сайта си, че е постигнато споразумение между страните от еврозоната и България. Банката определи базов курс за конвертирането на българския лев в евро от 1,95583 лв. за евро. Предварителният етап за приемането на еврото като национална валута продължава три години. Това означава, че еврото може да замени лева на 1 януари 2024.

Финанси

67%
7%
26%

Влизане в Еврозоната (3 реформи) »

Влизане в Еврозоната

Въвеждане на еврото
0%
0%
100%

Въвеждане на еврото

Един от основните ангажименти на България, произтичащи от договора за членство в ЕС, е влизането на страната в еврозоната.

Присъединяване към Европейския банков съюз
100%
0%
0%

Присъединяване към Европейския банков съюз

Банковият съюз е съществено допълнение към Икономическия и паричен съюз (ИПС) и вътрешния пазар, което съгласува отговорността за надзора, преструктурирането и финансирането на равнище ЕС и принуждава банките в еврозоната да се придържат към едни и същи правила.

Влизане в ERM2
100%
0%
0%

Влизане в ERM2

ERM II е система, предназначена да избегне прекомерните колебания в обменния курс между участващите валути и еврото, които могат да нарушат икономическата стабилност на единния пазар.

Банки (6 реформи) »

Списък на БНБ с всички банки в България. Първите 5 са системно важни, защото активите им надхвърлят 50% от тези, на целия сектор.

Легенда: Зелено - ЕС банки. Синьо - български банки. Сиво - държавни банки.

Банка Собственик Капитал  
1. ОББ + Сибанк + Райфайзенбанк KBC Bank, Белгия 34.68 млрд. лв. / Q1 2024 ДЗИ, NN, Interlease
2. ДСК + Сосиете Женерал OTP, Унгария 33.54 млрд. лв. / Q1 2024 ДСК Родина, ОТП Лизинг
3. УниКредит Булбанк = Булбанк + Биохим + Хебросбанк UniCredit, Италия 32.65 млрд. лв. / Q1 2024 УниКредит Лизинг
4. Пощенска банка + Алфа Банк + Пиреос + БНП Eurobank, Гърция (US+CA) 20.07 млрд. лв. / Q1 2024  
5. ПИБ + МКБ = 31.36%x2 + 18.35% ББР + 7.87% Valea + 11.06% други България 14.05 млрд. лв. / Q1 2024  

6. Централна кооперативна банка Химимпорт 8.40 млрд. лв. / Q1 2024  
7. Прокредит банк Procredit Group, Германия 4.24 млрд. лв. / Q1 2024  
8. Алианц Банк България Allianz, Германия 4.07 млрд. лв. / Q1 2024 Allianzп.фондове, лизинг
9. БАКБ + Токуда банк Цветелина Бориславова 3.38 млрд. лв. / Q1 2024  
10. Инвестбанк + Търговска банка Виктория Петя Славова 3.29 млрд. лв. / Q1 2024  
11. ТИ БИ АЙ Банк Латвия 3.10 млрд. лв. / Q1 2024  
12. Българска банка за развитие България (държавна) 2.63 млрд. лв. / Q1 2024  
13. Интернешънъл асет банк СИК 2.49 млрд. лв. / Q1 2024  
14. Общинска банка Георги Самуилов 2.44 млрд. лв. / Q1 2024  
15. Търговска банка "Д" Фуат Гювен 2.24 млрд. лв. / Q1 2024  
16. Тексим Банк Химимпорт 0.63 млрд. лв. / Q1 2024  

Ситибанк Европа АД - клон България САЩ 1.91 млрд. лв. / Q1 2024  
ИНГ Банк Н.В. - клон София Холандия 1.34 млрд. лв. / Q1 2024  
БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. - клон България Франция 0.68 млрд. лв. / Q1 2024  
Те-Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ - клон София Турция 0.41 млрд. лв. / Q1 2024  
Варенголд Банк АГ - клон София   0.01 млрд. лв. / Q1 2024  
Бигбанк АС - клон България   0.00 млрд. лв. / Q1 2024  
Продажба на Райфайзенбанк България
100%
0%
0%

Продажба на Райфайзенбанк България

Придобита от KBC/ОББ.

Продажба на банка Пиреос
100%
0%
0%

Продажба на банка Пиреос

Придобита от Пощенска банка.

Продажба на Societe Generale Експресбанк
100%
0%
0%

Продажба на Societe Generale Експресбанк

Придобита от ДСК.

Продажба на ОББ
100%
0%
0%

Продажба на ОББ

Придобита от KBC.

Продажба на Алфа Банк
100%
0%
0%

Продажба на Алфа Банк

Придобита от Пощенска банка.

Продажба на МКБ Юнионбанк
100%
0%
0%

Продажба на МКБ Юнионбанк

Първа инвестиционна банка (ПИБ) е новият собственик на 100 процента от капитала на МКБ Юнионбанк.

Застрахователи

Международни

Български

 • Евроинс (България)
 • Лев Инс (предполага се, че е свързано с Алексей Петров)
 • Армеец (Химимпорт)
 • Бул Инс (предполага се, че е свързано с Васил Божков и Маргините)
 • ДаллБогг (Тихомир Каменов / Чайкафарма)
 • ОЗК (предполага се, че е свързано с Ковачки)

Пенсионно-осигурителни компании

Международни

 • ОББ пенсионно осигуряване (бивше NN) - KBC (Белгия)
 • Allianz - Allianz (Германия) - Уникредит също го предлага
 • Доверие - Vienna Insurance Group (Австрия, Виена) - Пощенска банка също го предлага
 • ДСК Родина - OTP (Унгария)

Български

 • Бъдеще (предполага се, че е свързано с Евроинс)
 • Пенсионноосигурителен институт (Лев Инс)
 • Съгласие (Химимпорт)
 • ЦКБ-СИЛА (Химимпорт)
 • Топлина (Ковачки)
Инвестиционен рейтинг „A“ от Moody’s
0%
0%
100%

Инвестиционен рейтинг „A“ от Moody’s

Степен Ваа1 със СТАБИЛНА перспективата към 10 октомври 2020

Инвестиционен рейтинг „А“ от Standard & Poor's
0%
0%
100%

Инвестиционен рейтинг „А“ от Standard & Poor's

Степен BBB с ПОЛОЖИТЕЛНА перспективата към 25 ноември 2023.

Инвестиционен рейтинг „A“ от Fitch
0%
0%
100%

Инвестиционен рейтинг „A“ от Fitch

Степен BBB с ПОЛОЖИТЕЛНА перспективата към 18 юни 2022.

Други (3 реформи)

Плосък данък
100%
0%
0%

Плосък данък

В България плоският данък става популярен след като в началото на 2003 г. група от около 100 икономисти изпращат отворено писмо до министъра на финансите Милен Велчев, в което настояват да се въведе плосък подоходен данък от 10%.

Валутен борд
100%
0%
0%

Валутен борд

Валутният борд в България е въведен през 1997 г. от правителството на Обединените демократични сили след тежката икономическа криза през 1996-1997 г.

Членство в ОИСР
0%
100%
0%

Членство в ОИСР

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е международна икономическа организация на развитите държави.