Реформи в сектор Финанси

Финансова реформа

Финанси (на латински: financia — наличност, доход) е съвкупност от икономически отношения в процесите на формиране, разпределение и използване на централизираните и децентрализираните фондове за парични средства. В ежедневието думата финанси се използва като синоним на пари, и по-точно — на ликвидни парични средства. Ключова дума в сферата на финансите се явява бюджетът. Глаголът финансирам означава снабдявам с пари. Съществува и научна дисциплина финанси, която се занимава с изследването и изучаването на процесите и принципите в областта на финансите.

С други думи, финансите служат за разпределение и преразпределение на съвкупния обществен продукт и националния доход, и за формиране и използване на бюджети с цел задоволяване на определени човешки потребности. Финансите е наука и изкуство за употреба на финансите. Финансите са паричните отношения свързани с управлението на приходите и разходите на различните институции. Видове финанси:

  1. Държавни финанси (публични финанси) - Управлява паричните потоци на държавата.
  2. Корпоративни финанси (фирмени финанси) - Управлява входящите и изходящите парични потоци на фирмите.
  3. Банково дело - Управлява банките.
  4. Международни финанси - Управлява приходите и разходите на международната икономика.
  5. Лични финанси (персонални или семейни)
  6. Социално осигуряване - Управлява приходите и разходите на осигурителния институт, пенсионни фондове и други.
  7. Лизинг - Управлява приходите и разходите на лизинговите компании.
  8. Застраховане

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Сподели в Google

9 реформи

Влизане в Еврозоната (3 реформи) »

Въвеждане на еврото

Въвеждане на еврото

0%
0%
100%
8.01 3 01.01.2025 Вижте повече

Един от основните ангажименти на България, произтичащи от договора за членство в ЕС, е влизането на страната в еврозоната.

Влизане в ERM2

Влизане в ERM2

0%
0%
100%
0.00 0 01.06.2019 Вижте повече

ERM II е система, предназначена да избегне прекомерните колебания в обменния курс между участващите валути и еврото, които могат да нарушат икономическата стабилност на единния пазар.

Присъединяване към Европейския банков съюз

Присъединяване към Европейския банков съюз

0%
0%
100%
0.00 0 01.06.2019 Вижте повече

Банковият съюз е съществено допълнение към Икономическия и паричен съюз (ИПС) и вътрешния пазар, което съгласува отговорността за надзора, преструктурирането и финансирането на равнище ЕС и принуждава банките в еврозоната да се придържат към едни и същи правила.


Банки (4 реформи) »

Списък на 15-те най-големи банки в България. Първите 5 са системно важни, защото активите им надхвърлят 50% от тези, на целия сектор.

Зелено - ЕС банки. Синьо - български банки. Сиво - държавни банки.

Банка Собственик
1. УниКредит Булбанк = Булбанк + Биохим + Хебросбанк UniCredit, Италия
2. Банка ДСК + (Сосиете Женерал) OTP, Унгария
3. ОББ + Сибанк KBC Bank, Белгия
4. Пощенска банка + Алфа Банк + (Пиреос) Eurobank, Гърция
5. Първа инвестиционна банка + МКБ България

6. Райфайзенбанк Raiffeisen Bank, Австрия
7. Централна кооперативна банка България
8. Българска банка за развитие България (държавна)
9. Алианц Банк България Allianz, Германия
10. Инвестбанк + Търговска банка Виктория България
11. Прокредит банк Procredit Group, Германия
12. Общинска банка България
13. Интернешънъл асет банк България
14. Българо-американска кредитна банка България
15. Търговска банка "Д"  
16. ТИ БИ АЙ Банк Латвия
17. Токуда банк  
18. Тексим Банк България

Продажба на Societe Generale Експресбанк

Продажба на Societe Generale Експресбанк

0%
0%
100%
0.00 0 31.12.2018 Вижте повече

Продажба на Societe Generale Експресбанк

Продажба на банка Пиреос

Продажба на банка Пиреос

0%
0%
100%
8.00 1 31.12.2018 Вижте повече

Продажба на ОББ

Продажба на ОББ

100%
0%
0%
1.00 0 20.12.2016 Вижте повече

Продажба на Алфа Банк

Продажба на Алфа Банк

100%
0%
0%
0.00 0 01.03.2016 Вижте повече


Други (2 реформи)

Плосък данък

Плосък данък

100%
0%
0%
0.00 0 01.01.2008 Вижте повече

В България плоският данък става популярен след като в началото на 2003 г. група от около 100 икономисти изпращат отворено писмо до министъра на финансите Милен Велчев, в което настояват да се въведе плосък подоходен данък от 10%.

Валутен борд

Валутен борд

100%
0%
0%
0.00 0 01.07.1997 Вижте повече

Валутният борд в България е въведен през 1997 г. от правителството на Обединените демократични сили след тежката икономическа криза през 1996-1997 г.