Въвеждане на еврото

Въвеждане на еврото

Автор на изображението: Bloomberg

Един от основните ангажименти на България, произтичащи от договора за членство в ЕС, е влизането на страната в еврозоната. За да приеме общата европейска валута, страната ни трябва да изпълни критериите за присъединяване от Маастрихт, като постигне висока степен на стабилна икономическа свързаност и да членува най-малко 2 години във Европейския валутен механизъм II. Подобно на Е! стония и Литва, България ще влезе във Валутен механизъм II, запазвайки паричния съвет. В момента няма точно определена дата за кандидатстване на България във Валутен механизъм II.

Според икономическите анализи, с приемането на европейската валута, България ще спести разходите по транзакции на домакинствата и фирмите, ще премахне валутния риск, ще намали номиналните лихвени проценти, ще осигури по-голяма гъвкавост на фискалната политика и допълнително ще се стимулира търговията със страните–членки на паричния съюз. Съществуват обаче опасения, че преминаването към еврото ще доведе до общо повишение на цените, което засега теоретически се отхвърля от много икономисти.

По случай Договора за присъединяване към ЕС на 25 април 2005 г. Българската народна банка издава възпоменателна монета с номинална стойност от 1,95583 лева, равна на 1 евро.

През 2008 година министърът на икономиката предлага да се въведе едностранно еврото в България, но това не се одобрява от Европейската комисия и Европейската централна банка.

На 29 юни 2008 е обявено, че 25,44% от българските гласоподаватели са избрали Мадарският конник да бъде изобразен върху бъдещите български евро монети. Следващите претенденти за символ на България на евромонетите са били още кирилицата, Рилският манастир и крепостта Царевец.

 

Добавена от Симеон Ставрев на 01.08.2013

Рейтинг

8.01

Процент на изпълнение

0%
0%
100%
Източник Изпълнено В изпълнение
България и еврото
-
-

Дата на приключване: 2025-01-01

Други реформи в сектор Финанси:

Влизане в ERM2
100%
0%
0%

Влизане в ERM2

Членство в ОИСР
0%
100%
0%

Членство в ОИСР

Присъединяване към Европейския банков съюз
100%
0%
0%

Присъединяване към Европейския банков съюз

Плосък данък
100%
0%
0%

Плосък данък

Валутен борд
100%
0%
0%

Валутен борд

Продажба на ОББ
100%
0%
0%

Продажба на ОББ

Продажба на Societe Generale Експресбанк
100%
0%
0%

Продажба на Societe Generale Експресбанк

Продажба на банка Пиреос
100%
0%
0%

Продажба на банка Пиреос

Инвестиционен рейтинг „A“ от Moody’s
0%
0%
100%

Инвестиционен рейтинг „A“ от Moody’s

Инвестиционен рейтинг „А“ от Standard & Poor's
0%
0%
100%

Инвестиционен рейтинг „А“ от Standard & Poor's

Продажба на Райфайзенбанк България
100%
0%
0%

Продажба на Райфайзенбанк България

Продажба на Алфа Банк
100%
0%
0%

Продажба на Алфа Банк

Инвестиционен рейтинг „A“ от Fitch
0%
0%
100%

Инвестиционен рейтинг „A“ от Fitch

Продажба на МКБ Юнионбанк
100%
0%
0%

Продажба на МКБ Юнионбанк

Коментари

Влезте в профила си, за да може да коментирате