Влизане в ERM2

1    
Рейтинг

0.00

Дата на приключване: 2019-12-31

Добавена от Симеон Ставрев на 13.01.2015

 

Преди дадена държава-членка да може да въведе еврото, тя трябва да изпълни някои икономически и правни критерии. Икономическите „критерии за конвергенция“ имат за цел да гарантират, че икономиката на тази страна е достатъчно подготвена за въвеждането на единната валута и че може гладко да се интегрира във валутния режим на еврозоната. Правната конвергенция изисква привеждане на националното законодателство, и в частност на националната централна банка и паричните въпроси, в съответствие с Договора.

Замяната на националната валута с еврото е сериозна операция, която изисква много практически приготовления, като например осигуряване на бързо изтегляне на националната валута, правилно конвертиране и изписване на цените на стоките и добро осведомяване на хората. Всички тези приготовления зависят от „сценария за преминаване към еврото”, приет от страната кандидатка. Първоначалното въвеждане на еврото предостави значителен опит, от който страните, присъединяващи се към еврозоната днес могат да се възползват. Европейската комисия предлага много помощ и съвети на тези страни.

Механизъм на обменния курс (ERM II)

Някои страни извън еврозоната вече членуват в механизма на обменния курс (ERM II). ERM II е система, предназначена да избегне прекомерните колебания в обменния курс между участващите валути и еврото, които могат да нарушат икономическата стабилност на единния пазар. Участието е доброволно, но е и един от „критериите за конвергенция“ - страни кандидатки за еврозоната трябва да участват, без сериозни напрежения, поне две години, преди да могат да въведат еврото.

ERM 2 (European Exchange Rate Mechanism 2) е валутен механизъм, който цели да свърже валутите на европейските държави с единната европейска валута – евро. Целта е да се постигне стабилност на тези валути, както и да се изгради обективна оценка за евентуално присъединяване към Еврозоната. Именно последната е мястото, което е нашата крайна цел. Ако използваме популярния напоследък финансов жаргон по темата – валутнокурсовият механизъм (ERM 2) е само чакалнята за влака към Еврозоната. За да заемем обаче своето място в тази чакалня, трябва да почукаме на вратата и още по-важното – да ни отворят. Макар това да изглежда формално на пръв поглед – все пак сме едно голямо европейско семейство – миризмата на кризата и случая с непослушната във финансово отношение Гърция могат да прегорят манджата и да затръшнат вратата. Именно затова все ни повтарят, че трябва да спазваме стриктно критериите – трябва да имаме „свеж икономически дъх”. Портиерите на чакалнята в случая са Съветът на министрите на финансите на ЕС и Европейската централна банка – те трябва да са съгласни с нашето влизане в механизма. Нещо, което е твърде относително в днешната ситуация.

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Сподели в Google

Влизане в ERM2

Автор на изображението: FT

Процент на изпълнение

0%
0%
100%
Добави нов източник

Други реформи в сектор Финанси:

Присъединяване към Европейския банков съюз

1 последователи

Присъединяване към Европейския банков съюз

0%
0%
100%
0.00 0 31.12.2019 Вижте повече

Банковият съюз е съществено допълнение към Икономическия и паричен съюз (ИПС) и вътрешния пазар, което съгласува отговорността за надзора, преструктурирането и финансирането на равнище ЕС и принуждава банките в еврозоната да се придържат към едни и същи правила.

Плосък данък

0 последователи

Плосък данък

100%
0%
0%
0.00 0 01.01.2008 Вижте повече

В България плоският данък става популярен след като в началото на 2003 г. група от около 100 икономисти изпращат отворено писмо до министъра на финансите Милен Велчев, в което настояват да се въведе плосък подоходен данък от 10%.

Валутен борд

0 последователи

Валутен борд

100%
0%
0%
0.00 0 01.07.1997 Вижте повече

Валутният борд в България е въведен през 1997 г. от правителството на Обединените демократични сили след тежката икономическа криза през 1996-1997 г.

Въвеждане на еврото

3 последователи

Въвеждане на еврото

0%
0%
100%
8.01 3 01.01.2023 Вижте повече

Един от основните ангажименти на България, произтичащи от договора за членство в ЕС, е влизането на страната в еврозоната.

Продажба на ОББ

3 последователи

Продажба на ОББ

100%
0%
0%
1.00 0 20.12.2016 Вижте повече

Придобита от KBC.

Продажба на Societe Generale Експресбанк

1 последователи

Продажба на Societe Generale Експресбанк

100%
0%
0%
0.00 0 02.08.2018 Вижте повече

Придобита от ДСК.

Продажба на банка Пиреос

3 последователи

Продажба на банка Пиреос

100%
0%
0%
8.00 1 07.11.2018 Вижте повече

Придобита от Пощенска банка.

Продажба на Алфа Банк

0 последователи

Продажба на Алфа Банк

100%
0%
0%
0.00 0 01.03.2016 Вижте повече

Придобита от Пощенска банка.

Продажба на МКБ Юнионбанк

0 последователи

Продажба на МКБ Юнионбанк

100%
0%
0%
0.00 0 15.08.2013 Вижте повече

Първа инвестиционна банка (ПИБ) е новият собственик на 100 процента от капитала на МКБ Юнионбанк.

Коментари

Влезте в профила си, за да може да коментирате