Присъединяване на България към ЕС

Присъединяване на България към ЕС

Автор на изображението: БНР

20 януари 2000 г.

Министерският съвет на Република България приема Постановление № 3, с което определя Главен преговарящ, основен екип на преговорите и създава работни групи по преговорните глави.

15 февруари 2000 г.

Първо заседание на Междуправителствената Конференция за присъединяването на България - официално откриване на преговорите.

Март 2000 г.

В Народното събрание на Република България е създаден Съвет по европейска интеграция.

28 март 2000 г.

Първо работно заседание по преговорите на ниво заместници. България представя преговорни позиции по 8 глави.

1 декември 2000 г.

Съветът на министрите по правосъдие и вътрешни работи на ЕС взима решение за изваждане на България от негативния визов списък "Шенген".

7 - 9 декември 2000 г.

Европейска среща на върха в Ница с участието на държавните и правителствените ръководители на страните кандидатки. Взети са решения за разширяването на ЕС и произлизащите от него институционални реформи на Съюза.

9 октомври 2002 г.

Публикувани са Редовните годишни доклади на Европейската комисия, в които се препоръчва приемането на 10 нови страни членки в Съюза. В доклада за България се казва, че страната има вече "функционираща пазарна икономика". ЕК посочва, че подкрепя желанието на България да се присъедини към ЕС през 2007.

24 - 25 октомври 2002 г.

Европейският съвет в Брюксел взима решение, че Комисията и Съветът ще подготвят "пакет" за България и Румъния, който ще бъде представен за одобрение на Срещата на върха в Копенхаген през декември 2002. Този "пакет" ще съдържа като минимум детайлизирана "пътна карта" за присъединяването на двете страни, както и увеличена предприсъединителна помощ.

12-13 декември 2002 г.

Европейският съвет в Копенхаген подкрепя усилията на България и Румъния да постигнат поставената цел за членство през 2007 г. и приема "пътни карти" за двете страни.

20 юни 2003 г.

Европейският съвет в Солун подкрепи намеренията на България и Румъния да приключат преговорите за присъединяване през 2004 г. и да се присъединят към Съюза през 2007 г.

5 ноември 2003 г.

Публикуван е Редовният годишен доклад за 2003 г. за напредъка на България в процеса на присъединяване.

15 юни 2004 г.

Предварително приключват преговорите с ЕС по всички 31 раздели с изисквания на Общността.

17 декември 2004 г.

Европейският съвет в Брюксел потвърждава приключването на преговорите за членство с България и декларира политическа воля за приветстване на страната като пълноправен член на Съюза от януари 2007 г.

13 април2005 г.

Европейският парламент дава одобрение за подписването на Договора за присъединяване. Докладът за България е приет с 534 гласа “за”, 88 “против” и 69 “въздържали се”.

25 април 2005 г.

Договорът за присъединяване на България към ЕС е подписан в Люксембург.

1 януари 2007 г.

България получава статут на пълноправен член на ЕС.

 

Добавена от Симеон Ставрев на 05.09.2013

Рейтинг

0.00

Процент на изпълнение

100%
0%
0%
Източник Изпълнено В изпълнение
Уикипедия
100%
-

Дата на приключване: 2007-01-01

Други реформи в сектор Външни работи:

Присъединяване на България към Шенгенското пространство
0%
100%
0%

Присъединяване на България към Шенгенското пространство

Присъединяване на България към НАТО
100%
0%
0%

Присъединяване на България към НАТО

Агенция за охрана на границите на ЕС
100%
0%
0%

Агенция за охрана на границите на ЕС

Отпадане на визите за Канада
100%
0%
0%

Отпадане на визите за Канада

Отпадане на визите за САЩ
0%
0%
100%

Отпадане на визите за САЩ

Договор за добросъседство с Македония
100%
0%
0%

Договор за добросъседство с Македония

Коментари

Влезте в профила си, за да може да коментирате