Реформи в сектор Външни работи

Външната политика включва политическите цели, които определят как една държава си взаимодейства с другите държави по света.

Външната политика обикновено е насочена към защита на националните интереси, националната сигурност, идеологическите разбирания и икономическия просперитет. Това става в резултат на мирно сътрудничество с други нации или чрез агресия, война и експлоатация.

През 20 век значението на външната политика рязко се увеличава, тъй като всяка една държава на практика има възможност да комуникира с други държави под някаква дипломатическа форма.

Определянето на външната политика обикновено е задължение на правителствения лидер и на министъра на външните работи. В САЩ обаче, Конгресът има значителна власт и влияние и може да приема упълномощаващи законопроекти за външните отношения.

Външната политика се реализира от правителствените органи, натоварени с международните отношения, дипломацията и международното представяне на страната. Понякога те се занимават и свъншната търговия и чуждестранната помощ.

В България тези функции се изпълняват от Министерството на външните работи.

Външни работи

71%
14%
15%

Граничен контрол (3 реформи) »

Граничен контрол

Schengen Area

Графика: ЕП, ЕК

Присъединяване на България към Шенгенското пространство
0%
100%
0%

Присъединяване на България към Шенгенското пространство

Шенгенското споразумение е договор между държави от Европа за премахване на граничния контрол на вътрешните граници и за единна визова система.

Отпадане на визите за Канада
100%
0%
0%

Отпадане на визите за Канада

Първо облекчението ще важи за представители на бизнеса и за българи, които вече са били в страната или имат виза за САЩ

Отпадане на визите за САЩ
0%
0%
100%

Отпадане на визите за САЩ

Гражданите на България, Румъния, Хърватия, Кипър и Полша все още трябва да кандидатстват за виза, преди да пътуват за САЩ.

Други (4 реформи)

Договор за добросъседство с Македония
100%
0%
0%

Договор за добросъседство с Македония

Агенция за охрана на границите на ЕС
100%
0%
0%

Агенция за охрана на границите на ЕС

Присъединяване на България към ЕС
100%
0%
0%

Присъединяване на България към ЕС

През 2007 България се присъединява към Европейския съюз.

Присъединяване на България към НАТО
100%
0%
0%

Присъединяване на България към НАТО

Република България е член на НАТО от 29 март 2004 г. Това членство е резултат от 14-годишна дейност.