Разделно събиране на боклука

Разделно събиране на боклука

По дефиниция това е система за "събиране и разделяне на материали от отпадъци и последващи операции с цел производство на пазарни стоки." (това определение е дадено от Британското правителство). Или по-простичко казано, събираме различните опаковки - пластмасови, хартиени, метални и стъклени, с цел тяхната преработка и превръщането им в нови продукти или в енергия за производство.

Първо изхвърляме опаковките в съответния цветен контейнер. От там съдържанието им се транспортира до заводите за преработка на стъкло, метал, хартия или пластмаса или до т.нар. инсинератор, където се изгарят. Така след преработката се получава или енергия за производството на нови продукти или суровина. От това следва, че новата стока трябва да е с по-ниска цена, тъй като рециклирането води до по-ниска консумация на енергия, както и до поевтиняване на суровината. От това се облагодетелстват както производителя, т.е. бизнеса, така и потребителя, т.е. ние.

Най-общо контейнерите биват два типа – трицветни и двуцветни.

 

Добавена от Симеон Ставрев на 10.09.2013

Рейтинг

1.00

Процент на изпълнение

100%
0%
0%

Дата на приключване: 2013-07-01

Други реформи в сектор Околна среда:

Забрана на пластмасови изделия за еднократна употреба
0%
0%
100%

Забрана на пластмасови изделия за еднократна употреба

Такса за найлоновите торбички
100%
0%
0%

Такса за найлоновите торбички

Натура 2000
100%
0%
0%

Натура 2000

Корал, Кара дере и Паша дере в Натура 2000
100%
0%
0%

Корал, Кара дере и Паша дере в Натура 2000

Такса смет според количеството изхвърлени отпадъци
0%
0%
100%

Такса смет според количеството изхвърлени отпадъци

Коментари

Влезте в профила си, за да може да коментирате