Реформи в сектор Околна среда

Околната среда е средата, в която живеем. От околната среда зависи нашето здраве и начина ни на живот. Човекът трябва да се грижи за околната среда и да не я замърсява, защото това може да доведе до фатален край на човешкия род. Като цяло околната среда са реките,планините, моретата, океаните, равнините, долините и други, също така и живата и неживата природа.

Докато екологията е науката, изучаваща оптималната среда за конкретен организъм, при науката за околната среда изхождаш от средата и гледаш как се отразява тя на организма.

Реки и езера

Естествения водоотток на реките е обикновено от прясна вода, течаща към океана, езерата, моретата или другите по-големи реки. В някой случай, реките се просмукват в земята или изсъхват напълно. Малките реки може да се назовават и по друг начин, включително поток, рекичка, и ручей, не съществува общо правило, което определя какво може да се назове

Околна среда

75%
0%
25%

Разделно събиране на боклука

Разделно събиране на боклука

100%
0%
0%
1.00 1 01.07.2013 Вижте повече

По дефиниция това е система за "събиране и разделяне на материали от отпадъци и последващи операции с цел производство на пазарни стоки."

Такса за найлоновите торбички

Такса за найлоновите торбички

100%
0%
0%
8.00 1 01.10.2012 Вижте повече

От 1 октомври 2012 влизат в сила новите продуктови такси за найлоновите торбички.

Натура 2000

Натура 2000

100%
0%
0%
10.00 0 01.01.2007 Вижте повече

Натура 2000 представлява мрежа от защитени зони в Европа.

Такса смет според количеството изхвърлени отпадъци

Такса смет според количеството изхвърлени отпадъци

0%
0%
100%

Националният съвет за тристранно сътрудничество одобри такса „смет“ да се плаща на количество изхвърлени отпадъци, а не на база данъчна оценка на имота.