Реформи в сектор Околна среда

Околната среда е средата, в която живеем. От околната среда зависи нашето здраве и начина ни на живот. Човекът трябва да се грижи за околната среда и да не я замърсява, защото това може да доведе до фатален край на човешкия род. Като цяло околната среда са реките,планините, моретата, океаните, равнините, долините и други, също така и живата и неживата природа.

Докато екологията е науката, изучаваща оптималната среда за конкретен организъм, при науката за околната среда изхождаш от средата и гледаш как се отразява тя на организма.

Реки и езера

Естествения водоотток на реките е обикновено от прясна вода, течаща към океана, езерата, моретата или другите по-големи реки. В някой случай, реките се просмукват в земята или изсъхват напълно. Малките реки може да се назовават и по друг начин, включително поток, рекичка, и ручей, не съществува общо правило, което определя какво може да се назове

Околна среда

67%
0%
33%
Корал, Кара дере и Паша дере в Натура 2000
100%
0%
0%

Корал, Кара дере и Паша дере в Натура 2000

Разделно събиране на боклука
100%
0%
0%

Разделно събиране на боклука

Такса за найлоновите торбички
100%
0%
0%

Такса за найлоновите торбички

Натура 2000
100%
0%
0%

Натура 2000

Забрана на пластмасови изделия за еднократна употреба
0%
0%
100%

Забрана на пластмасови изделия за еднократна употреба

Такса смет според количеството изхвърлени отпадъци
0%
0%
100%

Такса смет според количеството изхвърлени отпадъци