Реформи в сектор Енергетика // Топлофикация София

Газови връзки Топлофикация София Електропроводи Оздравяване на енергетиката Спиране на Големия шлем

Топлофикация София подменя когенерациите си с инвестиция от 200 млн. евро. Бизнес планът предвижда новите инсталации да бъдат монтирани до 2024 г. и да се постигне положителен финансов резултат.

С извършване на модернизацията и внедряването на новите високоефективни комбинирани инсталации електрическата инсталирана мощност ще нарасне от 261 MWe на 561 MWe, а топлинната инсталирана мощност ще се запази на 3326 MWt. Предвидено е новите инсталации се явяват заместваща мощност на съществуващи водогрейни котлоагрегати.

Предвижданата модернизация в централите включва изграждане на нови когенериращи инсталации: в ТЕЦ „София“ с мощност 59 MWe и 50 MWt; в ТЕЦ „София Изток“ с мощност 137 MWe и 114 MWt; в ОЦ „Земляне“ с мощност 42 MWe и 35 MWt; в ОЦ „Люлин“ с мощност 42 MWe и 35 MWt и във ВОЦ с мощност 20 MWe и 20 MWt.

Общата мощност на новите инсталации е 300 MWe и 254 MWt при инвестиция около 200 милиона евро. 

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Сподели в Google

Няма още въведени реформи