Реформи в сектор Енергетика

Енергийна реформа

Най-големите електроцентрали в България са: държавната АЕЦ Козлодуй с мощност 2000 MW, държавната ТЕЦ Марица Изток II - 1616 MW, ТЕЦ Варна на Ахмед Доган - 1260 MW, ТЕЦ Марица Изток III на Контур Глобал - 908 MW, ТЕЦ Марица Изток I на AES - 670 MW, ТЕЦ Бобов Дол - 630 MW, ТЕЦ Русе Изток на Словенске електрарне и Мечел Интернешънъл - 400 MW.

Енергетика

50%
15%
35%

Газови връзки (6 реформи) »

Газови връзки

Източник: Уикипедия

Цени на природния газ, по които "Булгаргаз" ЕАД продава на крайни снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Период лв./MWh (без акциз и ДДС)
2022 г.  
01 януари - 31 януари 2022 г. 133.81
01 февруари - 28 февруари 2022 г. 110.28
01 март - 31 март 2022 г. 114.13
01 април - 30 април 2022 г. 142.99
01 май - 31 май 2022 г. 162.57

 

Период лв./MWh (без акциз и ДДС)
2021 г.  
01 януари - 31 януари 2021 г. 26.93
01 февруари - 28 февруари 2021 г. 30.39
01 март - 31 март 2021 г. 28.64
01 април - 30 април 2021 г. 33.19
01 май - 31 май 2021 г. 37.71
01 юни - 30 юни 2021 г. 45.27
01 юли - 31 юли 2021 г. 49.94
01 август - 31 август 2021 г. 57.60
01 септември - 30 септември 2021 г. 69.40
01 октомври - 31 октомври 2021 г. 94.54
01 ноември - 30 ноември 2021 г. 93.19
01 декември - 31 декември 2021 г. 102.33

 

Период лв./MWh (без акциз и ДДС)
2020 г.  
01 януари - 31 март 2020 г. 44.04
Считано 01 април  2020 г. 25.20
Считано 01 май  2020 г. 22.35
Считано 01 юни  2020 г. 20.33
Считано 01 юли  2020 г. 19.10
Считано 01 август  2020 г. 18.67
Считано 01 септември 2020 г. 22.46
Считано 01 октомври 2020 г. 24.72
Считано 01 ноември 2020 г. 28.21
Считано 01 декември 2020 г. 27.70
Разширяването на газохранилището в "Чирен"
0%
0%
100%

Разширяването на газохранилището в "Чирен"

Газохранилището в Чирен е подземно (около 1 800 метра средна дълбочина на газовия резевоар) и е изградено през 1964 г. на базата на изтощено находище с общ обем близо 3 милиарда куб. м природен газ.

Газова връзка България – Сърбия
0%
100%
0%

Газова връзка България – Сърбия

1.8 млрд. куб. м годишно, макс. 5млрд.

Междусистемната връзка София – Димитровград (Сърбия) – Ниш (Сърбия), свързва националните газопреносни мрежи на България и Сърбия.

Газова връзка България – Гърция
0%
100%
0%

Газова връзка България – Гърция

Газопроводът ще бъде с дължина около 170 километра и ще свързва Стара Загора и Комотини. По него ще се пренася 3 млрд. куб. м газ годишно, като има възможност капацитетът му да бъде увеличен до 5 млрд. куб. м.

Реверсивна Газова връзка България – Турция
100%
0%
0%

Реверсивна Газова връзка България – Турция

15.7 млрд. куб. м годишно

От 2019 по тръбата и синьо гориво от Азербайджан

Газова връзка България – Румъния
100%
0%
0%

Газова връзка България – Румъния

1.5 млрд. куб. м годишно към Румъния, 0.5 млрд. куб. м годишно към БГ

Междусистемната връзка Русе-Гюргево ще свърже румънската и българската газопреносни системи.

Реверсивна връзка Кулата/Сидирокастро
100%
0%
0%

Реверсивна връзка Кулата/Сидирокастро

1 млрд. куб. м годишно

От 1 януари тази година съществуващата междусистемна газова връзка на България с Гърция осигурява техническа възможност за физически поток на синьо гориво към страната ни.

Топлофикация София (3 реформи) »

Топлофикация София

В момента Топлофикация София разполага с 240 MW когенерационна мощност - 80 MW в ТЕЦ София и 160 MW в ТЕЦ София Изток. Планира се те да бъдат заменени с 2 нови мощности по 240 MW в ТЕЦ София Изток и ТЕЦ Люлин, които са в двата края на града. В ТЕЦ София Изток ще бъдат монтирани и 2 турбини по 40 MW на Siemens, финансирани от фонд Козлодуй. Така Топлофикация София би достигнала мощност за производство на електроенергия от 560 MW и би се наредила на 7-мо място сред най-големите електроцентрали в България.

Магистрален пръстен между ТЕЦ-овете на Топлофикация София
0%
0%
100%

Магистрален пръстен между ТЕЦ-овете на Топлофикация София

Трябва да свързава ТЕЦ София, ТЕЦ София Изток, ТЕЦ Люлин и ТЕЦ Земляне

Нова когенерациия в ТЕЦ „София Изток“
0%
0%
100%

Нова когенерациия в ТЕЦ „София Изток“

Предвижданата модернизация в централите включва изграждане на нови когенериращи инсталации: в ТЕЦ „София Изток“ с мощност 240 MWt.

Нова когенерациия в ОЦ „Люлин“
0%
0%
100%

Нова когенерациия в ОЦ „Люлин“

Предвижданата модернизация през 2022 в централите включва изграждане на нови когенериращи инсталации: в ОЦ „Люлин“ с мощност 240 MWt.

Електроенергиен сектор (3 реформи) »

Цени на тока в Европейския съюз.

Основната функция на ПАВЕЦ Чаира (каскадата между язовир "Белмекен" и язовир "Чаира"), където водата да се спуска по огромни тръби от височина 700 м., е да осигури гъвкавост на енергийната система на денонощна база и да замества при аварии големи мощности като ТЕЦ и АЕЦ. Голямото предимство на ПАВЕЦ е, че може да се активира или спира изключително бързо, за разлика от които и да е други мощности. С изграждането на язовир "Яденица" възможностите за използването на "Чаира" като времетраене могат да се увеличат двойно, но през последните 5 години този проект буксува.  Освен "Чаира" от язовир "Белмекен" тръгва и другата каскада - ПАВЕЦ "Белмекен", ВЕЦ "Сестримо" и ВЕЦ "Момина клисура". От начало водата минава през първата централа, след това през втората и накрая - през третата. Общата мощност е 735 мВт, а в помпен режим - 104 мегавата. Или общо целият комплекс би могъл да работи с мощност 1575 мВт, като за сравнение АЕЦ "Козлодуй" има капацитет от 2000 мегавата.

Ремонт на каскадата Белмекен - Сестримо - Момина клисура
0%
0%
100%

Ремонт на каскадата Белмекен - Сестримо - Момина клисура

ПАВЕЦ "Белмекен", ВЕЦ "Сестримо" и ВЕЦ "Момина клисура". От начало водата минава през първата централа, след това през втората и накрая - през третата. Общата мощност е 735 мВт, а в помпен режим - 104 мегавата.

Ремонт на ПАВЕЦ Чаира
0%
0%
100%

Ремонт на ПАВЕЦ Чаира

Разполага с 4 помпено-генераторни хидроагрегата с общ капацитет за производство на електричество 840 MW и за изпомпване на вода 745 MW. Три от четирите ѝ помпи не функционират - две от тях поради планов ремонт, а другата заради авария.

Изграждане на язовир Яденица
0%
0%
100%

Изграждане на язовир Яденица

С изграждането на язовир "Яденица" възможностите за използването на "Чаира" могат да се увеличат двойно, но през последните 5 години този проект буксува.

Оздравяване на енергетиката (3 реформи) »

Предоговарянето на дългосрочните договори с американските централи
100%
0%
0%

Предоговарянето на дългосрочните договори с американските централи

Двете американски централи -ТЕЦ AES Марица Изток 1 и ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3, имат сключени с държавата 15-годишни договори (от 2011 до 2026 г.) за изкупуване на цялата произведена от тях електроенергия.

Енергийна борса
100%
0%
0%

Енергийна борса

Ще понижи ли цената на тока у нас създаването на енергийна борса и защо България изостава в създаването на такава борса?

Ограничаване на заводските централи и топлофикации
100%
0%
0%

Ограничаване на заводските централи и топлофикации

Заводските централи и топлофикационните дружества, които произвеждат електроенергия по комбиниран способ на преференциални цени, да бъдат накарани да използват за собствени нужди тази енергия и едва остатъка да продават по високи цени

Спиране на Големия шлем (3 реформи) »

Спиране на Южен поток
100%
0%
0%

Спиране на Южен поток

Южен поток представлява руско-италиански проект за газопровод за транспорт на природен газ от Русия до Италия.

Спиране на АЕЦ Белене
100%
0%
0%

Спиране на АЕЦ Белене

АЕЦ „Белене“ е атомна електрическа централа (АЕЦ) в строеж на 3 км от град Белене и на 11 км от град Свищов.

Спиране на нефтопровода Бургас – Александруполис
100%
0%
0%

Спиране на нефтопровода Бургас – Александруполис

Нефтопроводът Бургас — Александруполис е международен енергиен проект за нефтопровод от Бургас на Черно море до Александруполис на Егейско море.

Други (2 реформи)

Намаляване на цената на газа от Газпром
100%
0%
0%

Намаляване на цената на газа от Газпром

Цената на руския газ за България пада с 40.3% от 1 април

Намалението е заради антимонополното дело на ЕК срещу "Газпром" и ще важи със задна дата, така че "Булгаргаз" ще получи обратно 150 млн. лв.

Добив на петрол и газ в Черно море
0%
100%
0%

Добив на петрол и газ в Черно море

Френската “Тотал”, в партньорство с австрийската ОМV и испанската „Репсол“ са спечелили конкурса за търсене на нефт и газ в Черно море.