Реформи в сектор Енергетика

Енергийна реформа

Най-големите електроцентрали в България са: държавната АЕЦ Козлодуй с мощност 2000 MW, държавната ТЕЦ Марица Изток II - 1616 MW, ТЕЦ Варна на Ахмед Доган - 1260 MW, ТЕЦ Марица Изток III на Контур Глобал - 908 MW, ТЕЦ Марица Изток I на AES - 670 MW, ТЕЦ Бобов Дол - 630 MW, ТЕЦ Русе Изток на Словенске електрарне и Мечел Интернешънъл - 400 MW.

Енергетика

57%
9%
34%

Газови връзки (6 реформи) »

Газови връзки

Източник: Уикипедия

Цени на природния газ, по които "Булгаргаз" ЕАД.

Период лв./MWh (без акциз и ДДС)
2023 г.  
01 януари - 31 януари 2022 г. 191.36
01 февруари - 28 февруари 2022 г. 135.99
01 март - 31 март 2023 г. 118.38
01 април - 30 април 2023 г. 109.80
01 май - 31 май 2023 г. 77.55

 

Период лв./MWh (без акциз и ДДС)
2022 г.  
01 януари - 31 януари 2022 г. 133.81
01 февруари - 28 февруари 2022 г. 110.28
01 март - 31 март 2022 г. 114.13
01 април - 30 април 2022 г. 142.99
01 май - 31 май 2022 г. 162.57
01 юни - 30 юни 2022 г. 141.76
01 юли - 31 юли 2022 г. 186.87
01 август - 31 август 2022 г. 298.29
01 септември - 30 септември 2022 г. 354.03
01 октомври - 31 октомври 2022 г. 233.89
01 ноември - 30 ноември 2022 г. 123.87
01 декември - 31 декември 2022 г. 147.23

 

Период лв./MWh (без акциз и ДДС)
2021 г.  
01 януари - 31 януари 2021 г. 26.93
01 февруари - 28 февруари 2021 г. 30.39
01 март - 31 март 2021 г. 28.64
01 април - 30 април 2021 г. 33.38
01 май - 31 май 2021 г. 37.71
01 юни - 30 юни 2021 г. 45.27
01 юли - 31 юли 2021 г. 49.94
01 август - 31 август 2021 г. 57.60
01 септември - 30 септември 2021 г. 69.40
01 октомври - 31 октомври 2021 г. 94.54
01 ноември - 30 ноември 2021 г. 93.19
01 декември - 31 декември 2021 г. 102.33
Разширяването на газохранилището в "Чирен"
0%
0%
100%

Разширяването на газохранилището в "Чирен"

Газохранилището в Чирен е подземно (около 1 800 метра средна дълбочина на газовия резевоар) и е изградено през 1964 г. на базата на изтощено находище с общ обем близо 3 милиарда куб. м природен газ.

Газова връзка България – Сърбия
0%
100%
0%

Газова връзка България – Сърбия

1.8 млрд. куб. м годишно, макс. 5млрд.

Междусистемната връзка София – Димитровград (Сърбия) – Ниш (Сърбия), свързва националните газопреносни мрежи на България и Сърбия.

Газова връзка България – Гърция
100%
0%
0%

Газова връзка България – Гърция

Газопроводът ще бъде с дължина около 170 километра и ще свързва Стара Загора и Комотини. По него ще се пренася 3 млрд. куб. м газ годишно, като има възможност капацитетът му да бъде увеличен до 5 млрд. куб. м.

Реверсивна Газова връзка България – Турция
100%
0%
0%

Реверсивна Газова връзка България – Турция

15.7 млрд. куб. м годишно

От 2019 по тръбата и синьо гориво от Азербайджан

Газова връзка България – Румъния
100%
0%
0%

Газова връзка България – Румъния

1.5 млрд. куб. м годишно към Румъния, 0.5 млрд. куб. м годишно към БГ

Междусистемната връзка Русе-Гюргево ще свърже румънската и българската газопреносни системи.

Реверсивна връзка Кулата/Сидирокастро
100%
0%
0%

Реверсивна връзка Кулата/Сидирокастро

1 млрд. куб. м годишно

От 1 януари тази година съществуващата междусистемна газова връзка на България с Гърция осигурява техническа възможност за физически поток на синьо гориво към страната ни.

Топлофикация София (3 реформи) »

Топлофикация София

В момента Топлофикация София разполага с 240 MW когенерационна мощност - 80 MW в ТЕЦ София и 160 MW в ТЕЦ София Изток. Планира се те да бъдат заменени с 2 нови мощности по 240 MW в ТЕЦ София Изток и ТЕЦ Люлин, които са в двата края на града. В ТЕЦ София Изток ще бъдат монтирани и 2 турбини по 40 MW на Siemens, финансирани от фонд Козлодуй. Така Топлофикация София би достигнала мощност за производство на електроенергия от 560 MW и би се наредила на 7-мо място сред най-големите електроцентрали в България.

Магистрален пръстен между ТЕЦ-овете на Топлофикация София
0%
0%
100%

Магистрален пръстен между ТЕЦ-овете на Топлофикация София

Трябва да свързава ТЕЦ София, ТЕЦ София Изток, ТЕЦ Люлин и ТЕЦ Земляне

Нова когенерациия в ТЕЦ „София Изток“
0%
0%
100%

Нова когенерациия в ТЕЦ „София Изток“

Предвижданата модернизация в централите включва изграждане на нови когенериращи инсталации: в ТЕЦ „София Изток“ с мощност 240 MWt.

Нова когенерациия в ОЦ „Люлин“
0%
0%
100%

Нова когенерациия в ОЦ „Люлин“

Предвижданата модернизация през 2022 в централите включва изграждане на нови когенериращи инсталации: в ОЦ „Люлин“ с мощност 240 MWt.

Електроенергиен сектор (3 реформи) »

Цени на тока в Европейския съюз.

Основната функция на ПАВЕЦ Чаира (каскадата между язовир "Белмекен" и язовир "Чаира"), където водата да се спуска по огромни тръби от височина 700 м., е да осигури гъвкавост на енергийната система на денонощна база и да замества при аварии големи мощности като ТЕЦ и АЕЦ. Голямото предимство на ПАВЕЦ е, че може да се активира или спира изключително бързо, за разлика от които и да е други мощности. С изграждането на язовир "Яденица" възможностите за използването на "Чаира" като времетраене могат да се увеличат двойно, но през последните 5 години този проект буксува.  Освен "Чаира" от язовир "Белмекен" тръгва и другата каскада - ПАВЕЦ "Белмекен", ВЕЦ "Сестримо" и ВЕЦ "Момина клисура". От начало водата минава през първата централа, след това през втората и накрая - през третата. Общата мощност е 735 мВт, а в помпен режим - 104 мегавата. Или общо целият комплекс би могъл да работи с мощност 1575 мВт, като за сравнение АЕЦ "Козлодуй" има капацитет от 2000 мегавата.

Изграждане на язовир Яденица
0%
0%
100%

Изграждане на язовир Яденица

С изграждането на язовир "Яденица" възможностите за използването на "Чаира" могат да се увеличат двойно, но през последните 5 години този проект буксува.

Ремонт на каскадата Белмекен - Сестримо - Момина клисура
0%
0%
100%

Ремонт на каскадата Белмекен - Сестримо - Момина клисура

ПАВЕЦ "Белмекен", ВЕЦ "Сестримо" и ВЕЦ "Момина клисура". От начало водата минава през първата централа, след това през втората и накрая - през третата. Общата мощност е 735 мВт, а в помпен режим - 104 мегавата.

Ремонт на ПАВЕЦ Чаира
0%
0%
100%

Ремонт на ПАВЕЦ Чаира

Разполага с 4 помпено-генераторни хидроагрегата с общ капацитет за производство на електричество 840 MW и за изпомпване на вода 745 MW. Три от четирите ѝ помпи не функционират - две от тях поради планов ремонт, а другата заради авария.

Оздравяване на енергетиката (3 реформи) »

Предоговарянето на дългосрочните договори с американските централи
100%
0%
0%

Предоговарянето на дългосрочните договори с американските централи

Двете американски централи -ТЕЦ AES Марица Изток 1 и ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3, имат сключени с държавата 15-годишни договори (от 2011 до 2026 г.) за изкупуване на цялата произведена от тях електроенергия.

Енергийна борса
100%
0%
0%

Енергийна борса

Ще понижи ли цената на тока у нас създаването на енергийна борса и защо България изостава в създаването на такава борса?

Ограничаване на заводските централи и топлофикации
100%
0%
0%

Ограничаване на заводските централи и топлофикации

Заводските централи и топлофикационните дружества, които произвеждат електроенергия по комбиниран способ на преференциални цени, да бъдат накарани да използват за собствени нужди тази енергия и едва остатъка да продават по високи цени

Спиране на Големия шлем (3 реформи) »

Спиране на Южен поток
100%
0%
0%

Спиране на Южен поток

Южен поток представлява руско-италиански проект за газопровод за транспорт на природен газ от Русия до Италия.

Спиране на АЕЦ Белене
100%
0%
0%

Спиране на АЕЦ Белене

АЕЦ „Белене“ е атомна електрическа централа (АЕЦ) в строеж на 3 км от град Белене и на 11 км от град Свищов.

Спиране на нефтопровода Бургас – Александруполис
100%
0%
0%

Спиране на нефтопровода Бургас – Александруполис

Нефтопроводът Бургас — Александруполис е международен енергиен проект за нефтопровод от Бургас на Черно море до Александруполис на Егейско море.

Други (5 реформи)

SOKAR като алтернатива на Булгаргаз
100%
0%
0%

SOKAR като алтернатива на Булгаргаз

Азерската SOKAR става конкурент на "Булгаргаз" за вътрешния пазар. Така България, след първата година от войната, ще си осигурява ⅔ от потреблението на газ от Азербайджан и то през новата газова връзка с Гърция.

Отказване от руския газ
100%
0%
0%

Отказване от руския газ

Руският газов гигант "Газпром" спира доставките за България от 27 април, сряда. Уведомлението е получено във вторник, 26 април, в българския държавен газов доставчик "Булгаргаз", съобщи Министерството на енергетиката късно вечерта същия ден.

Намаляване на цената на газа от Газпром
100%
0%
0%

Намаляване на цената на газа от Газпром

Цената на руския газ за България пада с 40.3% от 1 април

Намалението е заради антимонополното дело на ЕК срещу "Газпром" и ще важи със задна дата, така че "Булгаргаз" ще получи обратно 150 млн. лв.

Добив на петрол и газ в Черно море
0%
100%
0%

Добив на петрол и газ в Черно море

Френската “Тотал”, в партньорство с австрийската ОМV и испанската „Репсол“ са спечелили конкурса за търсене на нефт и газ в Черно море.

Смяна на собствеността на Лукойл
0%
0%
100%

Смяна на собствеността на Лукойл