Реформи в сектор Енергетика

Енергийна реформа

Най-големите електроцентрали в България са: държавната АЕЦ Козлодуй с мощност 2000 MW, държавната ТЕЦ Марица Изток II - 1616 MW, ТЕЦ Варна на Ахмед Доган - 1260 MW, ТЕЦ Марица Изток III на Контур Глобал - 908 MW, ТЕЦ Марица Изток I на AES - 670 MW, ТЕЦ Бобов Дол - 630 MW, ТЕЦ Русе Изток на Словенске електрарне и Мечел Интернешънъл - 400 MW.

Енергетика

71%
21%
8%

Газови връзки (5 реформи) »

Газови връзки

Източник: Уикипедия

Газова връзка България – Сърбия
0%
100%
0%

Газова връзка България – Сърбия

1.8 млрд. куб. м годишно, макс. 5млрд.

Междусистемната връзка София – Димитровград (Сърбия) – Ниш (Сърбия), свързва националните газопреносни мрежи на България и Сърбия.

Газова връзка България – Гърция
0%
100%
0%

Газова връзка България – Гърция

Очаква се строителството да започне през 2016 и да завърши през 2019

Газопроводът ще бъде с дължина около 170 километра и ще свързва Стара Загора и Комотини. По него ще се пренася 3 млрд. куб. м газ годишно, като има възможност капацитетът му да бъде увеличен до 5 млрд. куб. м.

Реверсивна Газова връзка България – Турция
100%
0%
0%

Реверсивна Газова връзка България – Турция

15.7 млрд. куб. м годишно

От 2019 по тръбата и синьо гориво от Азербайджан

Газова връзка България – Румъния
100%
0%
0%

Газова връзка България – Румъния

1.5 млрд. куб. м годишно към Румъния, 0.5 млрд. куб. м годишно към БГ

Междусистемната връзка Русе-Гюргево ще свърже румънската и българската газопреносни системи.

Реверсивна връзка Кулата/Сидирокастро
100%
0%
0%

Реверсивна връзка Кулата/Сидирокастро

1 млрд. куб. м годишно

От 1 януари тази година съществуващата междусистемна газова връзка на България с Гърция осигурява техническа възможност за физически поток на синьо гориво към страната ни.

Топлофикация София

Топлофикация София подменя когенерациите си с инвестиция от 200 млн. евро. Бизнес планът предвижда новите инсталации да бъдат монтирани до 2024 г. и да се постигне положителен финансов резултат.

С извършване на модернизацията и внедряването на новите високоефективни комбинирани инсталации електрическата инсталирана мощност ще нарасне от 261 MWe на 561 MWe, а топлинната инсталирана мощност ще се запази на 3326 MWt. Предвидено е новите инсталации се явяват заместваща мощност на съществуващи водогрейни котлоагрегати.

Предвижданата модернизация в централите включва изграждане на нови когенериращи инсталации: в ТЕЦ „София“ с мощност 59 MWe и 50 MWt; в ТЕЦ „София Изток“ с мощност 137 MWe и 114 MWt; в ОЦ „Земляне“ с мощност 42 MWe и 35 MWt; в ОЦ „Люлин“ с мощност 42 MWe и 35 MWt и във ВОЦ с мощност 20 MWe и 20 MWt.

Общата мощност на новите инсталации е 300 MWe и 254 MWt при инвестиция около 200 милиона евро. 

Електропроводи

Оздравяване на енергетиката (3 реформи) »

Предоговарянето на дългосрочните договори с американските централи
100%
0%
0%

Предоговарянето на дългосрочните договори с американските централи

Двете американски централи -ТЕЦ AES Марица Изток 1 и ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3, имат сключени с държавата 15-годишни договори (от 2011 до 2026 г.) за изкупуване на цялата произведена от тях електроенергия.

Енергийна борса
100%
0%
0%

Енергийна борса

Ще понижи ли цената на тока у нас създаването на енергийна борса и защо България изостава в създаването на такава борса?

Ограничаване на заводските централи и топлофикации
100%
0%
0%

Ограничаване на заводските централи и топлофикации

Заводските централи и топлофикационните дружества, които произвеждат електроенергия по комбиниран способ на преференциални цени, да бъдат накарани да използват за собствени нужди тази енергия и едва остатъка да продават по високи цени

Спиране на Големия шлем (3 реформи) »

Спиране на Южен поток
100%
0%
0%

Спиране на Южен поток

Южен поток представлява руско-италиански проект за газопровод за транспорт на природен газ от Русия до Италия.

Спиране на АЕЦ Белене
100%
0%
0%

Спиране на АЕЦ Белене

АЕЦ „Белене“ е атомна електрическа централа (АЕЦ) в строеж на 3 км от град Белене и на 11 км от град Свищов.

Спиране на нефтопровода Бургас – Александруполис
100%
0%
0%

Спиране на нефтопровода Бургас – Александруполис

Нефтопроводът Бургас — Александруполис е международен енергиен проект за нефтопровод от Бургас на Черно море до Александруполис на Егейско море.

Други (3 реформи)

Разширяването на газохранилището в "Чирен"
0%
0%
100%

Разширяването на газохранилището в "Чирен"

Газохранилището в Чирен е подземно (около 1 800 метра средна дълбочина на газовия резевоар) и е изградено през 1964 г. на базата на изтощено находище с общ обем близо 3 милиарда куб. м природен газ.

Намаляване на цената на газа от Газпром
100%
0%
0%

Намаляване на цената на газа от Газпром

Цената на руския газ за България пада с 40.3% от 1 април

Намалението е заради антимонополното дело на ЕК срещу "Газпром" и ще важи със задна дата, така че "Булгаргаз" ще получи обратно 150 млн. лв.

Добив на петрол и газ в Черно море
0%
100%
0%

Добив на петрол и газ в Черно море

Френската “Тотал”, в партньорство с австрийската ОМV и испанската „Репсол“ са спечелили конкурса за търсене на нефт и газ в Черно море.