Реформи в сектор Енергетика // Газови връзки

Газови връзки Оздравяване на енергетиката Спиране на Големия шлем Електропроводи

Газови интерконектори на България със съседните страни

Графика: Булгартрансгаз

Стартът на изграждането на междусистемните връзки със съседните страни бе даден след газовата криза между Русия и Украйна през зимата на 2009 г., оставила много държави в ЕС без газ. Тогава Европейската комисия задели специален бюджет за проекти, свързани с диверсификация на източниците.

България няма алтернатива на руския газ. И до днес страната ни задоволява 85% от консумацията на природен газ с доставки от "Газпром". Останалите са местен добив.

Интерконекторите с Румъния, Гърция, Сърбия и Турция, заедно с осигуряването на различни газови трасета и доставичици бе част от плановете за намаляване на енергийната зависимост от Русия и създаването на конкурентен газов пазар и по-ниски цени за потребителите.

Газопреносна мрежа в България

Графика: Капиал

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Сподели в Google

5 реформи

Газова връзка България – Гърция

Очаква се строителството да започне през 2016 и да завърши през 2019

Газова връзка България – Гърция

0%
100%
0%
9.00 0 31.12.2019 Вижте повече

Газопроводът ще бъде с дължина около 170 километра и ще свързва Стара Загора и Комотини. По него ще се пренася 3 млрд. куб. м газ годишно, като има възможност капацитетът му да бъде увеличен до 5 млрд. куб. м.

Газова връзка България – Румъния

1.5 млрд. куб. м годишно към Румъния, 0.5 млрд. куб. м годишно към БГ

Газова връзка България – Румъния

100%
0%
0%
7.00 0 11.11.2016 Вижте повече

Междусистемната връзка Русе-Гюргево ще свърже румънската и българската газопреносни системи.

Реверсивна връзка Кулата/Сидирокастро

1 млрд. куб. м годишно

Реверсивна връзка Кулата/Сидирокастро

100%
0%
0%
0.00 0 01.01.2014 Вижте повече

От 1 януари тази година съществуващата междусистемна газова връзка на България с Гърция осигурява техническа възможност за физически поток на синьо гориво към страната ни.

Газова връзка България – Турция

Газова връзка България – Турция

0%
0%
100%

Очаква се чрез междусистемната газова връзка да се осигурят доставки не само от Азербайджан, но и от търговци на газ през терминалите за втечен газ в Турция.

Газова връзка България – Сърбия

1.8 млрд. куб. м годишно, макс. 5млрд.

Газова връзка България – Сърбия

0%
100%
0%

Междусистемната връзка София – Димитровград (Сърбия) – Ниш (Сърбия), свързва националните газопреносни мрежи на България и Сърбия.