Реформи в сектор Финанси // Влизане в Еврозоната

Влизане в Еврозоната Банки Застрахователи Инвестиционен рейтинг

Enlargement of the eurozone

Еврозона, 2015

Графика: Economist

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Сподели в Google

3 реформи

Влизане в ERM2

Влизане в ERM2

0%
0%
100%
0.00 0 31.12.2020 Вижте повече

ERM II е система, предназначена да избегне прекомерните колебания в обменния курс между участващите валути и еврото, които могат да нарушат икономическата стабилност на единния пазар.

Присъединяване към Европейския банков съюз

Присъединяване към Европейския банков съюз

0%
0%
100%
0.00 0 31.12.2020 Вижте повече

Банковият съюз е съществено допълнение към Икономическия и паричен съюз (ИПС) и вътрешния пазар, което съгласува отговорността за надзора, преструктурирането и финансирането на равнище ЕС и принуждава банките в еврозоната да се придържат към едни и същи правила.

Въвеждане на еврото

Въвеждане на еврото

0%
0%
100%

Един от основните ангажименти на България, произтичащи от договора за членство в ЕС, е влизането на страната в еврозоната.