Енергийна борса

2    
Рейтинг

0.00

Дата на приключване: 2015-12-08

Добавена от Симеон Ставрев на 20.12.2013

 

Либерализация на енергийния пазар – проблемите:

1.БЕХ- прекалена централизация и скъпо “затваряне” на цикъла. 2.НЕК– купува скъпо ел. енергия от заводски ел. централи и топло- фикации и им продава евтин ток; сключва дългосрочни договори. 3. ЕСО- такси за достъп до мрежата и за пренос; заплащане на ба- лансиращата енергия. 4. Производителите- ТЕЦ купуват квоти за СО2; делът на ВЕИ е нараснал значително; имат резерви, но “изяждат” развитието си. 5. Пазарите- регулираният намалява, а свободния се увеличава. 6. Потреблението на ел. енергия намалява. 7. Износът е ограничен. 8. “Замразени” инвестиционни проекти и скъпи инвестиц. Решения 9. Непрозрачност на ценообразуването на ел. ток.

Либерализация на енергийния пазар

1. Ден първи на свободния пазар за електричество:19.09.2004 г. За краен срок на либерализацията бе обявена 2007 г. 2. Съвместен проект на НЕК и ССБ АД за търгуване на ел. ток на стокова борса: октомври 2004 г. - януари 2005 г. 3. Проучване на чужд опит.(ОРКОМ с нова платформа)-2005 г. 4. Съвместен семинар на БСК, МИЕ, ДКСБТ и ССБ АД по инфра- структура и процедури на сделкте с емисионни квоти на СО2 и търгуването им на стокова борса – европейския опит ( 2006 г.). 5. Обучение по енергийни борси с Uconomics и АУБ – 2007 г. 6. Семинар на ССБ АД по електронна търговия и борсова търговия на ел. ток с лектори от Trayport и London Clearing House. ( 2008 г.) С участие на специалисти от ДКЕВР, НЕК, АОП, ДКСБТ и бизнеса. 7. Заключителен доклад “Енергийна борса”. (2009 г.) 8. Практически стъпкии по въвеждане в действие на енергийна борса 2010 – 2012 гг. 9. Практически проблеми – малък брой лицензирани търговци и др.

Енергийна борса – проблеми за решаване

1. Тип борсов пазар: стокова или фондова борса? 2. Представителност: регионална, национална или местна. 3. Участниците: производителите, търговците, потребителите. 4. Обхват: ел. ток, газ, квоти за парникови газове, енергоносители. 5. Правен характер: публичноправна или частноправна институция 6. Организираност: организиран или високоорганизиран пазар. 7. Форма: постоянно действащ аукцион, спот борса, срочна борса. 8. Начин на сключване на сделките: присъствено или електронно. 9. Стандартизиране на контрактите. 10. Избор на платформа. 11. Клиринговата къща. 12. Законовата рамка и подзаконовите норматиивни документи.

Енергийна борса - подход

1. Определяне на продуктовата верига: Производство – пренос – разпределение - потребление. 2. Пазарите: на производителите, на търговците, на потребителите 3.Пазар на едро-свободен пазар, пазар на дребно-регулиран пазар 4. Пазар на производителите – постоянно действащ аукцион. 5. Пазари на търговците: спот борса и срочна борса. 6. Спот пазара:”ден напред” и “балансиращ”. 7. Проблеми на преносната и разпределителните мрежи.

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Сподели в Google

Други реформи в сектор Енергетика:

Спиране на нефтопровода Бургас – Александруполис

2 последователи

Спиране на нефтопровода Бургас – Александруполис

100%
0%
0%
10.00 0 31.12.2011 Вижте повече

Нефтопроводът Бургас — Александруполис е международен енергиен проект за нефтопровод от Бургас на Черно море до Александруполис на Егейско море.

Спиране на АЕЦ Белене

4 последователи

Спиране на АЕЦ Белене

100%
0%
0%
1.00 0 27.02.2013 Вижте повече

АЕЦ „Белене“ е атомна електрическа централа (АЕЦ) в строеж на 3 км от град Белене и на 11 км от град Свищов.

Спиране на Южен поток

0 последователи

Спиране на Южен поток

100%
0%
0%
0.00 0 01.12.2014 Вижте повече

Южен поток представлява руско-италиански проект за газопровод за транспорт на природен газ от Русия до Италия.

Електропровод 400 kV Марица-изток - Бургас

0 последователи

Електропровод 400 kV Марица-изток - Бургас

0%
100%
0%

Електропровод 400 kV от подстанция "Марица-изток" до подстанция Бургас с дължина 133 километра и преносна способност от 1500 MW.

Газова връзка България – Румъния

1.5 млрд. куб. м годишно към Румъния, 0.5 млрд. куб. м годишно към БГ

2 последователи

Газова връзка България – Румъния

100%
0%
0%
7.00 0 11.11.2016 Вижте повече

Междусистемната връзка Русе-Гюргево ще свърже румънската и българската газопреносни системи.

Газова връзка България – Гърция

Очаква се строителството да започне през 2016 и да завърши през 2019

3 последователи

Газова връзка България – Гърция

0%
100%
0%

Газопроводът ще бъде с дължина около 170 километра и ще свързва Стара Загора и Комотини. По него ще се пренася 3 млрд. куб. м газ годишно, като има възможност капацитетът му да бъде увеличен до 5 млрд. куб. м.

Реверсивна Газова връзка България – Турция

15.7 млрд. куб. м годишно

3 последователи

Реверсивна Газова връзка България – Турция

100%
0%
0%
7.00 0 03.08.2018 Вижте повече

От 2019 по тръбата и синьо гориво от Азербайджан

Газова връзка България – Сърбия

1.8 млрд. куб. м годишно, макс. 5млрд.

3 последователи

Газова връзка България – Сърбия

0%
100%
0%

Междусистемната връзка София – Димитровград (Сърбия) – Ниш (Сърбия), свързва националните газопреносни мрежи на България и Сърбия.

Електропровод 400 kV Добруджа - Бургас

1 последователи

Електропровод 400 kV Добруджа - Бургас

0%
100%
0%

EK дава 60 млн. лв. за нов електропровод от Варна до Бургас

Добив на петрол и газ в Черно море

3 последователи

Добив на петрол и газ в Черно море

0%
100%
0%

Френската “Тотал”, в партньорство с австрийската ОМV и испанската „Репсол“ са спечелили конкурса за търсене на нефт и газ в Черно море.

Електропровод 400 kV Пловдив - Марица-изток 3

0 последователи

Електропровод 400 kV Пловдив - Марица-изток 3

0%
0%
100%

Реверсивна връзка Кулата/Сидирокастро

1 млрд. куб. м годишно

0 последователи

Реверсивна връзка Кулата/Сидирокастро

100%
0%
0%
0.00 0 01.01.2014 Вижте повече

От 1 януари тази година съществуващата междусистемна газова връзка на България с Гърция осигурява техническа възможност за физически поток на синьо гориво към страната ни.

Предоговарянето на дългосрочните договори с американските централи

0 последователи

Предоговарянето на дългосрочните договори с американските централи

100%
0%
0%
0.00 0 26.04.2016 Вижте повече

Двете американски централи -ТЕЦ AES Марица Изток 1 и ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3, имат сключени с държавата 15-годишни договори (от 2011 до 2026 г.) за изкупуване на цялата произведена от тях електроенергия.

Ограничаване на заводските централи и топлофикации

0 последователи

Ограничаване на заводските централи и топлофикации

100%
0%
0%
0.00 0 26.02.2015 Вижте повече

Заводските централи и топлофикационните дружества, които произвеждат електроенергия по комбиниран способ на преференциални цени, да бъдат накарани да използват за собствени нужди тази енергия и едва остатъка да продават по високи цени

Разширяването на газохранилището в "Чирен"

0 последователи

Разширяването на газохранилището в "Чирен"

0%
0%
100%

Газохранилището в Чирен е подземно (около 1 800 метра средна дълбочина на газовия резевоар) и е изградено през 1964 г. на базата на изтощено находище с общ обем близо 3 милиарда куб. м природен газ.

Нова когенерациия в ТЕЦ „София Изток“

0 последователи

Нова когенерациия в ТЕЦ „София Изток“

0%
0%
100%

Предвижданата модернизация в централите включва изграждане на нови когенериращи инсталации: в ТЕЦ „София Изток“ с мощност 137 MWe и 114 MWt.

Нова когенерациия в ТЕЦ „София“

0 последователи

Нова когенерациия в ТЕЦ „София“

0%
0%
100%

Предвижданата модернизация в централите включва изграждане на нови когенериращи инсталации: в ТЕЦ „София“ с мощност 59 MWe и 50 MWt.

Нова когенерациия в ОЦ „Земляне“

0 последователи

Нова когенерациия в ОЦ „Земляне“

0%
0%
100%

Предвижданата модернизация през 2022 в централите включва изграждане на нови когенериращи инсталации: в ОЦ „Земляне“ с мощност 78 MWe и 53 MWt.

Нова когенерациия в ОЦ „Люлин“

0 последователи

Нова когенерациия в ОЦ „Люлин“

0%
0%
100%

Предвижданата модернизация през 2022 в централите включва изграждане на нови когенериращи инсталации: в ОЦ „Люлин“ с мощност 42 MWe и 35 MWt и във ВОЦ с мощност 20 MWe и 20 MWt.

Намаляване на цената на газа от Газпром

Цената на руския газ за България пада с 40.3% от 1 април

0 последователи

Намаляване на цената на газа от Газпром

100%
0%
0%
0.00 0 03.03.2020 Вижте повече

Намалението е заради антимонополното дело на ЕК срещу "Газпром" и ще важи със задна дата, така че "Булгаргаз" ще получи обратно 150 млн. лв.

Електропровод 400 kV Марица-изток - Неа Санта

0 последователи

Електропровод 400 kV Марица-изток - Неа Санта

0%
0%
100%

Електропровод 400 kV "Марица-изток" - "Неа Санта" става приоритетен за реализирането на електроенергиен коридор "Север – Юг"

Нова когенерациия във ВОЦ-вете на Топлофикация София

0 последователи

Нова когенерациия във ВОЦ-вете на Топлофикация София

0%
0%
100%

Предвижданата модернизация в централите включва изграждане на нови когенериращи инсталации: във ВОЦ с мощност 20 MWe и 20 MWt.

Коментари

Влезте в профила си, за да може да коментирате