Енергийна борса

Енергийна борса

Автор на изображението: Капитал

Либерализация на енергийния пазар – проблемите:

1.БЕХ- прекалена централизация и скъпо “затваряне” на цикъла. 2.НЕК– купува скъпо ел. енергия от заводски ел. централи и топло- фикации и им продава евтин ток; сключва дългосрочни договори. 3. ЕСО- такси за достъп до мрежата и за пренос; заплащане на ба- лансиращата енергия. 4. Производителите- ТЕЦ купуват квоти за СО2; делът на ВЕИ е нараснал значително; имат резерви, но “изяждат” развитието си. 5. Пазарите- регулираният намалява, а свободния се увеличава. 6. Потреблението на ел. енергия намалява. 7. Износът е ограничен. 8. “Замразени” инвестиционни проекти и скъпи инвестиц. Решения 9. Непрозрачност на ценообразуването на ел. ток.

Либерализация на енергийния пазар

1. Ден първи на свободния пазар за електричество:19.09.2004 г. За краен срок на либерализацията бе обявена 2007 г. 2. Съвместен проект на НЕК и ССБ АД за търгуване на ел. ток на стокова борса: октомври 2004 г. - януари 2005 г. 3. Проучване на чужд опит.(ОРКОМ с нова платформа)-2005 г. 4. Съвместен семинар на БСК, МИЕ, ДКСБТ и ССБ АД по инфра- структура и процедури на сделкте с емисионни квоти на СО2 и търгуването им на стокова борса – европейския опит ( 2006 г.). 5. Обучение по енергийни борси с Uconomics и АУБ – 2007 г. 6. Семинар на ССБ АД по електронна търговия и борсова търговия на ел. ток с лектори от Trayport и London Clearing House. ( 2008 г.) С участие на специалисти от ДКЕВР, НЕК, АОП, ДКСБТ и бизнеса. 7. Заключителен доклад “Енергийна борса”. (2009 г.) 8. Практически стъпкии по въвеждане в действие на енергийна борса 2010 – 2012 гг. 9. Практически проблеми – малък брой лицензирани търговци и др.

Енергийна борса – проблеми за решаване

1. Тип борсов пазар: стокова или фондова борса? 2. Представителност: регионална, национална или местна. 3. Участниците: производителите, търговците, потребителите. 4. Обхват: ел. ток, газ, квоти за парникови газове, енергоносители. 5. Правен характер: публичноправна или частноправна институция 6. Организираност: организиран или високоорганизиран пазар. 7. Форма: постоянно действащ аукцион, спот борса, срочна борса. 8. Начин на сключване на сделките: присъствено или електронно. 9. Стандартизиране на контрактите. 10. Избор на платформа. 11. Клиринговата къща. 12. Законовата рамка и подзаконовите норматиивни документи.

Енергийна борса - подход

1. Определяне на продуктовата верига: Производство – пренос – разпределение - потребление. 2. Пазарите: на производителите, на търговците, на потребителите 3.Пазар на едро-свободен пазар, пазар на дребно-регулиран пазар 4. Пазар на производителите – постоянно действащ аукцион. 5. Пазари на търговците: спот борса и срочна борса. 6. Спот пазара:”ден напред” и “балансиращ”. 7. Проблеми на преносната и разпределителните мрежи.

 

Добавена от Симеон Ставрев на 20.12.2013

Рейтинг

0.00

Процент на изпълнение

100%
0%
0%

Дата на приключване: 2015-12-08

Други реформи в сектор Енергетика:

Спиране на нефтопровода Бургас – Александруполис
100%
0%
0%

Спиране на нефтопровода Бургас – Александруполис

Спиране на АЕЦ Белене
100%
0%
0%

Спиране на АЕЦ Белене

Спиране на Южен поток
100%
0%
0%

Спиране на Южен поток

Газова връзка България – Румъния
100%
0%
0%

Газова връзка България – Румъния

1.5 млрд. куб. м годишно към Румъния, 0.5 млрд. куб. м годишно към БГ

Газова връзка България – Гърция
100%
0%
0%

Газова връзка България – Гърция

Реверсивна Газова връзка България – Турция
100%
0%
0%

Реверсивна Газова връзка България – Турция

15.7 млрд. куб. м годишно

Газова връзка България – Сърбия
100%
0%
0%

Газова връзка България – Сърбия

1.8 млрд. куб. м годишно, макс. 5млрд.

Магистрален пръстен между ТЕЦ-овете на Топлофикация София
0%
0%
100%

Магистрален пръстен между ТЕЦ-овете на Топлофикация София

Диверсификация на ядреното гориво
100%
0%
0%

Диверсификация на ядреното гориво

Изграждане на язовир Яденица
0%
0%
100%

Изграждане на язовир Яденица

Ремонт на каскадата Белмекен - Сестримо - Момина клисура
0%
0%
100%

Ремонт на каскадата Белмекен - Сестримо - Момина клисура

Реверсивна връзка Кулата/Сидирокастро
100%
0%
0%

Реверсивна връзка Кулата/Сидирокастро

1 млрд. куб. м годишно

Предоговарянето на дългосрочните договори с американските централи
100%
0%
0%

Предоговарянето на дългосрочните договори с американските централи

Ограничаване на заводските централи и топлофикации
100%
0%
0%

Ограничаване на заводските централи и топлофикации

Разширяването на газохранилището в "Чирен"
0%
0%
100%

Разширяването на газохранилището в "Чирен"

Нова когенерациия в ТЕЦ „София Изток“
0%
0%
100%

Нова когенерациия в ТЕЦ „София Изток“

SOKAR като алтернатива на Булгаргаз
100%
0%
0%

SOKAR като алтернатива на Булгаргаз

Забрана за внос на руски петрол
100%
0%
0%

Забрана за внос на руски петрол

Нова когенерациия в ОЦ „Люлин“
0%
0%
100%

Нова когенерациия в ОЦ „Люлин“

Ремонт на ПАВЕЦ Чаира
0%
0%
100%

Ремонт на ПАВЕЦ Чаира

Отказване от руския газ
100%
0%
0%

Отказване от руския газ

Намаляване на цената на газа от Газпром
100%
0%
0%

Намаляване на цената на газа от Газпром

Цената на руския газ за България пада с 40.3% от 1 април

Продажба ядрените реактори от АЕЦ „Белене
0%
100%
0%

Продажба ядрените реактори от АЕЦ „Белене"

Разваляне на концесията на ЛУКойл за пристанище Росенец
100%
0%
0%

Разваляне на концесията на ЛУКойл за пристанище Росенец

Коментари

Влезте в профила си, за да може да коментирате