Графики

Развитие

Статистика на общото изпълнение на реформите

  Изпълнено 62% 83 реформи
  В изпълнение 15% 20 реформи
  Без напредък 23% 31 реформи
2020 (62%)
2019 (58%)
2018 (57%)
2017 (54%)
2016 (51%)
2015 (38%)
2014 (31%)
2013 (29%)
2012 (23%)
2011 (19%)

Реформи по години

Статистика на реформи по години


Реформи по сектори

Статистика на реформи по сектори


61%
14%
25%
Транспорт (35 реформи)
60%
7%
33%
Финанси (15 реформи)
71%
14%
15%
Външни работи (7 реформи)
50%
0%
50%
Правосъдие (6 реформи)
100%
0%
0%
40%
0%
60%
Здравеопазване (5 реформи)
56%
28%
16%
Енергетика (18 реформи)
100%
0%
0%
81%
0%
19%
Икономика (16 реформи)
89%
11%
0%
75%
0%
25%
Околна среда (4 реформи)
25%
0%
75%
0%
67%
33%
Избори (3 реформи)
100%
0%
0%
100%
0%
0%
50%
50%
0%
Отбрана (4 реформи)
Спорт ( реформи)
Култура ( реформи)

Напредък по сектори

Статистика на напредъка в изпълнението на реформите по сектори