Графики

Развитие

Статистика на общото изпълнение на реформите

  Изпълнено 60% 78 реформи
  В изпълнение 15% 20 реформи
  Без напредък 25% 33 реформи
2019 (60%)
2018 (58%)
2017 (55%)
2016 (53%)
2015 (39%)
2014 (32%)
2013 (30%)
2012 (24%)
2011 (20%)
2010 (17%)

Реформи по години

Статистика на реформи по години


Реформи по сектори

Статистика на реформи по сектори


59%
16%
25%
Транспорт (35 реформи)
54%
0%
46%
Финанси (13 реформи)
50%
0%
50%
Правосъдие (6 реформи)
100%
0%
0%
40%
0%
60%
Здравеопазване (5 реформи)
53%
29%
18%
Енергетика (17 реформи)
100%
0%
0%
71%
14%
15%
Външни работи (7 реформи)
71%
12%
17%
Икономика (17 реформи)
89%
11%
0%
75%
0%
25%
Околна среда (4 реформи)
25%
0%
75%
0%
67%
33%
Избори (3 реформи)
100%
0%
0%
100%
0%
0%
40%
0%
60%
Отбрана (3 реформи)
Спорт (0 реформи)
Култура (0 реформи)

Напредък по сектори

Статистика на напредъка в изпълнението на реформите по сектори