Графики

Развитие

Статистика на общото изпълнение на реформите

  Изпълнено 68% 95 реформи
  В изпълнение 11% 15 реформи
  Без напредък 21% 29 реформи
2022 (68%)
2021 (65%)
2020 (62%)
2019 (56%)
2018 (55%)
2017 (52%)
2016 (50%)
2015 (37%)
2014 (30%)
2013 (28%)

Реформи по години

Статистика на реформи по години

Реформи по сектори

Статистика на реформи по сектори

Напредък по сектори

Статистика на напредъка в изпълнението на реформите по сектори

73%
12%
15%
Транспорт (35 реформи)
55%
9%
36%
Енергетика (22 реформи)
67%
7%
26%
Финанси (15 реформи)
67%
22%
11%
Правосъдие (9 реформи)
100%
0%
0%
50%
0%
50%
Здравеопазване (5 реформи)
71%
14%
15%
Външни работи (7 реформи)
100%
0%
0%
82%
0%
18%
Икономика (17 реформи)
100%
0%
0%
67%
0%
33%
Околна среда (6 реформи)
100%
0%
0%
0%
0%
100%
Избори (3 реформи)
100%
0%
0%
100%
0%
0%
67%
33%
0%
Отбрана (3 реформи)