Графики

Развитие

Статистика на общото изпълнение на реформите

  Изпълнено 71% 90 реформи
  В изпълнение 9% 12 реформи
  Без напредък 20% 25 реформи
2021 (71%)
2020 (68%)
2019 (61%)
2018 (60%)
2017 (57%)
2016 (54%)
2015 (40%)
2014 (33%)
2013 (31%)
2012 (24%)

Реформи по години

Статистика на реформи по години

Реформи по сектори

Статистика на реформи по сектори

Напредък по сектори

Статистика на напредъка в изпълнението на реформите по сектори

74%
7%
19%
Транспорт (33 реформи)
71%
21%
8%
Енергетика (14 реформи)
64%
7%
29%
Финанси (14 реформи)
71%
14%
15%
Външни работи (7 реформи)
100%
0%
0%
50%
0%
50%
Здравеопазване (6 реформи)
67%
0%
33%
Правосъдие (6 реформи)
100%
0%
0%
82%
0%
18%
Икономика (17 реформи)
89%
11%
0%
67%
0%
33%
Околна среда (6 реформи)
100%
0%
0%
0%
0%
100%
Избори (3 реформи)
100%
0%
0%
100%
0%
0%
67%
33%
0%
Отбрана (3 реформи)