Графики

Развитие

Статистика на общото изпълнение на реформите

  Изпълнено 56% 75 реформи
  В изпълнение 15% 20 реформи
  Без напредък 29% 40 реформи
2017 (56%)
2016 (53%)
2015 (39%)
2014 (30%)
2013 (28%)
2012 (23%)
2011 (19%)
2010 (16%)
2008 (15%)
2007 (13%)

Реформи по години

Статистика на реформи по години


Реформи по сектори

Статистика на реформи по сектори


50%
0%
50%
Правосъдие (6 реформи)
100%
0%
0%
40%
0%
60%
Здравеопазване (5 реформи)
44%
39%
17%
Енергетика (17 реформи)
44%
0%
56%
Финанси (9 реформи)
58%
11%
31%
Транспорт (35 реформи)
17%
0%
83%
71%
14%
15%
Външни работи (7 реформи)
71%
12%
17%
Икономика (17 реформи)
71%
29%
0%
50%
0%
50%
0%
67%
33%
Избори (3 реформи)
75%
0%
25%
Околна среда (4 реформи)
67%
0%
33%
100%
0%
0%
40%
0%
60%
Отбрана (3 реформи)
Спорт (0 реформи)
Култура (0 реформи)

Напредък по сектори

Статистика на напредъка в изпълнението на реформите по сектори