Графики

Развитие

Статистика на общото изпълнение на реформите

  Изпълнено 73% 103 реформи
  В изпълнение 8% 12 реформи
  Без напредък 19% 27 реформи
2024 (73%)
2023 (71%)
2022 (68%)
2021 (64%)
2020 (61%)
2019 (55%)
2018 (54%)
2017 (51%)
2016 (49%)
2015 (36%)

Реформи по години

Статистика на реформи по години

Реформи по сектори

Статистика на реформи по сектори

Напредък по сектори

Статистика на напредъка в изпълнението на реформите по сектори

73%
12%
15%
Транспорт (35 реформи)
68%
4%
28%
Енергетика (25 реформи)
67%
7%
26%
Финанси (15 реформи)
100%
0%
0%
Правосъдие (9 реформи)
100%
0%
0%
50%
0%
50%
Здравеопазване (5 реформи)
71%
14%
15%
Външни работи (7 реформи)
100%
0%
0%
82%
0%
18%
Икономика (17 реформи)
100%
0%
0%
67%
0%
33%
Околна среда (6 реформи)
100%
0%
0%
0%
0%
100%
Избори (3 реформи)
100%
0%
0%
100%
0%
0%
67%
33%
0%
Отбрана (3 реформи)