Реформи в сектор Избори

Избори в България е страница с информация за изборите в България и резултатите от тях.

С пряко гласуване на национално ниво в България се избират парламентът (Народно събрание), президентът и представителите в Европейския парламент.

Парламентът включва 240 народни представители, които имат четиригодишен мандат. През периода 1991 - 2005 година те се избират по пропорционална система с минимален праг за участие на партиите от 4%, като местата се разпределят чрез 31 районни листи. При изборите от 2009 година избирателната система е заменена от смесена. Така, 209 народни представители се избират по старата система, а останалите 31 места се избират по мажоритарна система от получили най-много гласове във всеки от 31 избирателни района.

Президентът се избира с петгодишен мандат с мнозинство от 50% + 1 от гласувалите.

Членовете на Европейския парламент се избират с пропорционално гласуване и с една национална листа. Националната избирателна квота е равна на броя на действителните гласове разделен на броя на мандатите, закръглен до по-голямото цяло число.

С преки избори се избират и някои от държавните органи на местно ниво - кметовете на общини и кметства и общинските съвети.

Избори

0%
67%
33%

Активна регистрация

Активна регистрация

0%
100%
0%

Единствената мярка срещу т.нар. мъртви души в списъците е да се въведе активна регистрация и в списъците за гласуване да влизат само тези, които са се регистрирали специално.

Електронно гласуване

Електронно гласуване

0%
100%
0%

Нуждата от електронно гласуване никога не е била по-необходима, отколкото сега. Почти 2 милиона българи са напуснали България, но въпреки това правото им да си упражняват гласа е много ограничено и несправедливо разпределено.

Намаляване субсидиите на партиите

Намаляване субсидиите на партиите

0%
0%
100%

По-прости сметки общо за субсидии на партии държавата ни дава около 200 млн.лева.