Реформи в сектор Публична администрация

Административна реформа

Публичен сектор, понякога наричан държавен сектор, е онази част от държавата, уреждаща продукцията, доставката и алокацията на стоки и услуги зауправлението или за гражданите, независимо дали национално, регионално или локално/муниципално.

Примери за публичен сектор могат да варират между предоставянето на социално осигуряване, администрирането на градското планиране и организирането на отбраната, както и други.

Организацията на публичния сектор (държавната собственост) може да приеме различни форми, включително:

  • Директна администрация, финансирана чрез данъци; доставящата организация като цяло няма специфични изисквания, за да изпълни критерии за търговски успех и решенията за продукция са обвързани с управлението.
  • Корпорации, които са публична собственост, в някои контексти, особено промишленост, държавни предприятия - те се различават от директната администрация по това, че имат по-голяма търговска свобода и се очаква да оперират в съответствие с търговските критерии, и производствените решения обикновено не са взимани от управлението (макар че цели могат да бъдат полагани за тях от правителството).
  • Частичен аутсорсинг (например ИТ услуги), смята се за модел на публичния сектор.

Публична администрация

100%
0%
0%

Държавни регулатори


Други (1 реформи)

Свободен софтуер за държавната администрация

Свободен софтуер за държавната администрация

100%
0%
0%
0.00 0 04.07.2016 Вижте повече

Държавата хвърля над 60 млн. лева за ъпдейти на Windows