Реформи в сектор Публична администрация

Административна реформа

Публичен сектор, понякога наричан държавен сектор, е онази част от държавата, уреждаща продукцията, доставката и алокацията на стоки и услуги зауправлението или за гражданите, независимо дали национално, регионално или локално/муниципално.

Примери за публичен сектор могат да варират между предоставянето на социално осигуряване, администрирането на градското планиране и организирането на отбраната, както и други.

Организацията на публичния сектор (държавната собственост) може да приеме различни форми, включително:

  • Директна администрация, финансирана чрез данъци; доставящата организация като цяло няма специфични изисквания, за да изпълни критерии за търговски успех и решенията за продукция са обвързани с управлението.
  • Корпорации, които са публична собственост, в някои контексти, особено промишленост, държавни предприятия - те се различават от директната администрация по това, че имат по-голяма търговска свобода и се очаква да оперират в съответствие с търговските критерии, и производствените решения обикновено не са взимани от управлението (макар че цели могат да бъдат полагани за тях от правителството).
  • Частичен аутсорсинг (например ИТ услуги), смята се за модел на публичния сектор.

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Сподели в Google

6 реформи

Държавни регулатори (5 реформи) »

Работеща КФН

Комисията за финансов надзор

Работеща КФН

100%
0%
0%
0.00 0 28.07.2016 Вижте повече

Работеща КЕВР

Комисия за енергийно и водно регулиране

Работеща КЕВР

100%
0%
0%
0.00 0 02.04.2015 Вижте повече

Работеща КРС

Комисия регулиране на съобщенията

Работеща КРС

100%
0%
0%
0.00 0 07.01.2015 Вижте повече

Работеща АПИ

Агенция Пътна инфраструктура

Работеща АПИ

0%
0%
100%

Разботеща КЗК

Комисията за защита на конкуренцията

Разботеща КЗК

0%
0%
100%


Други (1 реформи)

Свободен софтуер за държавната администрация

Свободен софтуер за държавната администрация

100%
0%
0%
0.00 0 04.07.2016 Вижте повече

Държавата хвърля над 60 млн. лева за ъпдейти на Windows