Реформи в сектор Информационни технологии

Информационните технологии (ИТ) са група технологии, предназначени за събиране, обработка, съхранение и разпространение на звукова, графична, текстова и числена информация, и използващи за тази цел базирано на микроелектрониката съчетание от компютърна ителекомуникационна техника. Информационните технологии обхващат практическото приложение на информатиката и в това отношение споделят някои общи черти с инженерните дисциплини.

Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) (на английски: Information and communications technology - ICT) е термин, който се използва за обозначаване на всички компютърни и комуникационни технологии (най-често използвани съвместно).

Терминът информационни и комуникационни технологии (ИКТ) е с широко значение, обхващащо всички познати начини и средства за обмен на информация, като радио, телевизия, мобилни телефони, компютърен софтуер и хардуер, сателитни системи и т. н., както и различни видове услуги и приложения, свързани с тях, като видео конференции и дистанционно обучение. ИКТ се използват в образованието, здравеопазването, библиотечната дейност и др.

Информационни технологии

100%
0%
0%

Телекоми (5 реформи) »

Продажба на Виваком
100%
0%
0%

Продажба на Виваком

United Group

Продажба на Теленор
100%
0%
0%

Продажба на Теленор

Купувач е PPF на Петр Келнер

Продажба на Глобул
100%
0%
0%

Продажба на Глобул

Telenor

Продажба на Глобул на стратегически инвеститор.

Продажба на Мтел
100%
0%
0%

Продажба на Мтел

Telekom Austria

Продажба на Мтел на стратегически инвеститор.

Приватизация на БТК
100%
0%
0%

Приватизация на БТК

„Българска телекомуникационна компания“ АД, съкратено БТК, е български телекомуникационен оператор, известен и с търговските си марки Vivacom и Vivatel.

Други (3 реформи)

Домейн на кирилица .бг
100%
0%
0%

Домейн на кирилица .бг

.бг е одобрен интернационализиран домейн от първо ниво за България.

Интернет от четвърто поколение (4G)
100%
0%
0%

Интернет от четвърто поколение (4G)

4G е четвърто поколение безжични мобилни мрежи.

Цифрова телевизия
100%
0%
0%

Цифрова телевизия

Процесът на цифровизация представлява преминаването от аналогов ефирен телевизионен сигнал към цифров ефирен телевизионен сигнал.