Реформи в сектор Здравеопазване

Здравна реформа

Здравеопазването е вид защита или опазване здравето на човека с цел неговото възстановяване, подобряване или поддържане на неговото нормално здраве и работоспособно състояние. Здравеопазване ще рече лечението на и грижливото отнасяне към пациента, неговите заболявания, чрез услуги като медицина, зъботехника, фармацевтика, клинично-лабораторни науки (ин витро диагностика), сестринско дело и други услуги в областта на здравеопазването. Здравеопазването включва всички артикули и услуги, направени така, че да допринасят за повишаването на степента на здравето, включително „превантивни, лечителни и палиативни интервеници, независимо дали по отношение на отделни индивиди или населения“.

Когато става дума за здравния сектор в него за здравеопазването се грижат различни типове професионалисти (медици, зъботехници, медицински сестри, терапевти, фармацевти, психолози, оптометристи - които преглеждат зрението и т.н.), здравни заведения като медицински центрове, поликлиники, болници, медицински лаборатории, като предоставящ услуги в здравеопазването може да е Здравното министерство или частни здравни организации, дружества и т.н.

Здравеопазване

50%
0%
50%
Електронна рецепта
100%
0%
0%

Електронна рецепта

Национална здравна карта
100%
0%
0%

Национална здравна карта

Пълната забрана за пушене на обществени места
100%
0%
0%

Пълната забрана за пушене на обществени места

Национална детска болница
0%
0%
100%

Национална детска болница

Спасителни хеликоптери
0%
0%
100%

Спасителни хеликоптери