Реформи в сектор Европейски съюз

Обща европейска прокуратура
100%
0%
0%

Обща европейска прокуратура

Отпадане на роуминга в ЕС
100%
0%
0%

Отпадане на роуминга в ЕС