Реформи в сектор Европейски съюз

Отпадане на роуминга в ЕС
100%
0%
0%

Отпадане на роуминга в ЕС