Реформи в сектор Вътрешни работи

Министерството на вътрешните работи (съкратено МВР) е министерство в България, което се грижи за защитата на националната сигурност, борбата с престъпността, опазването на обществения ред и други. МВР е българска държавна институция, която се оглавява от политическо лице (министър), член на Министерския съвет на Република България.

Полицията е държавна структура, част от изпълнителната власт, която се грижи за опазването на обществения ред, противодействие напрестъпността, оказване на съдействие на гражданите, държавните органи и обществените организации при осъществяване на законните им праваи интереси.

Основни полицейски правомощия:

 • Установяване на самоличност
 • Задържане
 • Личен обиск
 • Полицейско разпореждане
 • Отвеждане на лица в поделения на МВР
 • Проверка на лични вещи
 • Проверка на МПС
 • Проверка на помещение без съгласие на собственика или обитателя или в тяхно отсъствие
 • Използване на физическа сила и помощни средства
 • Използване на оръжие
 • Полицейско предупреждение
 • Превенция
 • Призоваване на граждани
 • Обиск

Вътрешни работи

100%
0%
0%
Минимална пенсионната възраст за МВР и ДАНС
100%
0%
0%

Минимална пенсионната възраст за МВР и ДАНС