Реформи в сектор Социална политика

Социална реформа

Социална политика основно означава препоръки, принципи, законодателство и дейности, които повлияват положително условията на живот на гражданите, с цел постигане на общо социално благоденствие.

Социалната политика е част от управлението на дадена страна, занимаваща се с обществото и със социалните въпроси, като според Центърът за социална политика „Малкълм Винер“ на Харвардтова са областите "здравеопазване, услуги за гражданите, криминално правосъдие, въпроси по неравенствата, образование и труд."

Социалната политика е от изключително значение е за една страна, тя е пряко свързана с развитието на страната и показва най-добре капацитета на управлението и отношението държава - гражданин. Тя зависи от типа управление на страната - например при леви управления и правителства се очаква върху нея да бъде поставен акцент и да се обръща повече внимание на социалната политика - такива леви управления могат да бъдат от типа социална държава, социално-либерално управление, социалдемокрация, социализъм и комунизъм, а десните често ограничават финансиранията на социалните сектори, както и ограничават вниманието си към някои социални теми, смятайки, че повишаването на общото икономическо равнище автоматично ще подобри тези социални сектри.

Социалната политика е от изключително значение е за една страна, тя е пряко свързана с развитието на страната и показва най-добре капацитета на управлението и отношението държава - гражданин. Тя зависи от типа управление на страната - например при леви управления и правителства се очаква върху нея да бъде поставен акцент и да се обръща повече внимание на социалната политика - такива леви управления могат да бъдат от типа социална държава, социално-либерално управление, социалдемокрация, социализъм и комунизъм, а десните често ограничават финансиранията на социалните сектори, както и ограничават вниманието си към някои социални теми, смятайки, че повишаването на общото икономическо равнище автоматично ще подобри тези социални сектри.

Социална политика

100%
0%
0%
Увеличаване на пенсионната възраст
100%
0%
0%

Увеличаване на пенсионната възраст

Втория стълб на пенсионното осигуряване
100%
0%
0%

Втория стълб на пенсионното осигуряване

Трети стълб на пенсионното осигуряване
100%
0%
0%

Трети стълб на пенсионното осигуряване