Реформи в сектор Икономика

Икономическа реформа

Икономиката се състои от икономическата система на дадена страна или определен регион, работните, капиталовите и земните ресурси, икономическите агенти, които социално участват в продукцията, обмяната, дистрибуцията и консумирането на стоки и услуги в тази област или регион. Дадена икономика е крайният резултат от прогреса, който включва техническа еволюция,история и социална организация, както и нейната география, естествени ресурси и екология, като основни фактори. Тези фактори определят контекста, съдържанието и съвкупността от условия и параметри, при които икономиката функционира. Икономиката е неотделима част от историята и устройството на обществото, произходът на думата може да бъде проследено до Древна Гърция, като идващо от гръцкото οικονομία, „човек, ръководещ домакинството“, дума, производна на οικος, дом, и νέμω, „разпределям, управлявам“. Съвременния капитализъм е пазарна икономика, в която собствеността на производствения капацитет е притежаван и управляван от частния сектор. Ролята на държавата е ограничена, до голяма степен, и се свежда до определени задачи. От друга страна, традиционния социализм е икономика, основана на команда, в която пазарите на свободния обмен на стоки и услуги, както и производството им, се заменят с производство, търговия и дистрибуция, направена от правителството на централното планиране или държавни предприятия. В тази икономика всички частни собственици на капитала (наречен капиталист) и на земя (наречени собствениците на земя) не са разрешени или забранени; разрешено само частната собственост е на потребителски стоки.

Икономика

82%
0%
18%

Приватизация (9 реформи) »

След десетоноемврийския преврат, в рамките на 20 години (т.нар. преход) са приватизирани над 90% от държавните и общински активи в България.

Приватизацията на търговските банки от банковата система на страната е осъществена от БКК.

Самият процес на приватизиране също така често е обект на критики, особено в посока корупция, като по мнение на бившия главен прокурор на страната Никола Филчев само при управлението на правителството на Иван Костов са раздържавени активи на стойност 27 млрд. долара при приходи за държавната хазна от около 3 млрд. долара.

Приватизация на Техноекспортстрой
100%
0%
0%

Приватизация на Техноекспортстрой

Строителната компания „Техноекспортстрой” ЕАД е създадена през 1964 година и е регистрирана, като международен предприемач и консултант от най-висока категория в повече от 20 страни на Европа, Близкия изток и Африка.

Приватизация на Булгартабак
100%
0%
0%

Приватизация на Булгартабак

Булгартабак е комапания с 65 години опит и традиции в обработката и търговията със суров тютюн, както и в производството на тютюневи изделия.

Приватизация на Параходство Български морски флот
100%
0%
0%

Приватизация на Параходство Български морски флот

Параходство Български Морски Флот АД е наследник на корабна компания, основана през 1892.

Приватизация на енергоразпределителните дружества
100%
0%
0%

Приватизация на енергоразпределителните дружества

През 2004 г. са сключени сделки с чуждестранни инвеститори за приватизирането на седемте електроразпределителни дружества, обединени в 3 пула.

Приватизация на Каолин АД
100%
0%
0%

Приватизация на Каолин АД

"Каолин" е създадено през 1924 г. в град Варна. Дружеството е разработвало находища в областта, разположена около сегашния град Каолиново.

Приватизация на Нефтохим Бургас
100%
0%
0%

Приватизация на Нефтохим Бургас

"ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД е най-голямото нефтопреработващо предприятие на Балканския полуостров. Дружеството е структуроопределящо не само за бургаския регион, но и за цялата страна.

Приватизация на Кремиковци АД
100%
0%
0%

Приватизация на Кремиковци АД

„Кремиковци“ АД е най-голямата металургична компания в България.

Приватизация на Български пощи
0%
0%
100%

Приватизация на Български пощи

„Български пощи“ е монополист в страната в предоставянето на "универсална пощенска услуга" до 2006 г.

Приватизация на БДЖ Товарни превози
0%
0%
100%

Приватизация на БДЖ Товарни превози

„Български държавни железници“ ЕАД (известна и със съкращението БДЖ) е българска държавна компания, най-големият железопътен оператор в страната.

Концесии (5 реформи) »

Концесия на летище София
100%
0%
0%

Концесия на летище София

Концесия на летище Бургас
100%
0%
0%

Концесия на летище Бургас

Концесия на летище Варна
100%
0%
0%

Концесия на летище Варна

Концесия на Софийска вода
100%
0%
0%

Концесия на Софийска вода

Софийска вода АД е най-голямото ВиК дружество на територията на България, предлагащо на своите клиенти услугите по водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадни води.

Концесия на Топлофикация София
0%
0%
100%

Концесия на Топлофикация София

Топлофикация София е първата и най-голяма градска топлофикационна система на Балканския полуостров.

Други (3 реформи)

Продажба на Нова телевизия
100%
0%
0%

Продажба на Нова телевизия

Собствениците на БТК United Group очакват само разрешението от КЗК, за да влязат във владение на най-голямата българска медийна група.

Продажба на bTV
100%
0%
0%

Продажба на bTV

Купувач е PPF на Петр Келнер

Членство в Световната търговска организация
100%
0%
0%

Членство в Световната търговска организация

България е член на Световната търговска организация от 1 декември 1996 г.