Календар

Календар на реформите Реформи без срок за завършване

16 реформи

Транспорт 2 реформи

Скоростен път Видин – Ботевград
12%
0%
88%

Скоростен път Видин – Ботевград

Трети метро диаметър на Софийското метро
75%
0%
25%

Трети метро диаметър на Софийското метро

Енергетика 5 реформи

Магистрален пръстен между ТЕЦ-овете на Топлофикация София
0%
0%
100%

Магистрален пръстен между ТЕЦ-овете на Топлофикация София

Добив на петрол и газ в Черно море
0%
100%
0%

Добив на петрол и газ в Черно море

Изграждане на язовир Яденица
0%
0%
100%

Изграждане на язовир Яденица

Нова когенерациия в ТЕЦ „София Изток“
0%
0%
100%

Нова когенерациия в ТЕЦ „София Изток“

Нова когенерациия в ОЦ „Люлин“
0%
0%
100%

Нова когенерациия в ОЦ „Люлин“

Икономика 3 реформи

Приватизация на Български пощи
0%
0%
100%

Приватизация на Български пощи

Приватизация на БДЖ Товарни превози
0%
0%
100%

Приватизация на БДЖ Товарни превози

Концесия на Топлофикация София
0%
0%
100%

Концесия на Топлофикация София

Околна среда 2 реформи

Забрана на пластмасови изделия за еднократна употреба
0%
0%
100%

Забрана на пластмасови изделия за еднократна употреба

Такса смет според количеството изхвърлени отпадъци
0%
0%
100%

Такса смет според количеството изхвърлени отпадъци

Избори 3 реформи

МИР „Чужбина“
0%
0%
100%

МИР „Чужбина“

Електронно гласуване
0%
0%
100%

Електронно гласуване

Гласуване по пощата
0%
0%
100%

Гласуване по пощата

Отбрана 1 реформи

Придобиване на нов западен тип многоцелеви бойни самолети
0%
100%
0%

Придобиване на нов западен тип многоцелеви бойни самолети